Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 11222

F & S KONFEKS DURRES

L81312502V
(Import-Eksport. Prodhimi dhe tregtimi i konfeksioneve ne pergjithesi, per burra, gra, femije, me stof natyral ose sintetik, lekure ose te ngjashme, me lende te para nge importi per llogari te porositesit dhe ri)

Durrës ALL

EURO LANKA

M02115023R
(Import - eksport, tregti çaji. Restorant. Lokal.)

Tiranë ALL

SOLE

M02115021B
(Sherbime konsulence, importi dhe shitja e produkteve dhe materialeve industriale ushqimore, shtepiake, energjise se rinovueshme, etj, Çdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet ne menyre te drejtperdrejte ose tert)

Tiranë ALL

AIRTECNO.AL

M02115016L
(Eksport-Import. Tregti me pakice, instalim, mirembajtje, pjese kembimi ne fushen e sistemeve te ventilim dhe kondicionimit, perpunim dhe montim llamarinash. Instalime Hidrualike.)

Tiranë ALL

ARK GROUP

M02115015D
(Tregti eksport-import; Transport mallrash; Shitje mallrash me shumice; Instalime dhe mirembajtje; Ndermjetesim; Konsultime; Trajnime; Ndertime. Kalibrime dhe Verifikime; Kompjutera dhe softwera; Shitje Pjese ke)

Tiranë ALL

HAMSA

M08315501M
(Zbatim i punimeve te ndertimit ne banesa civile dhe industriale, turistike e bujqesore dhe kompletimin e tyre me instalimin e nevojshem hidrosanitar, elektrik, punime te dheut dhe tarracimeve. Ndertim te rrugev)

Lezhë ALL

UNIVERS TOUR

M03315201H
(Agjenci udhetimi, rezervime biletash per udhetime brenda dhe jashte vendit, transport turistik nderkombetar te udhetareve, agjenci udhetimi e turistike, manaxhim destinacioni, agjenci transporti udhetaresh nder)

Elbasan ALL

BISHA & CO

M02115010J
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne veçanti: a.Tregetim me sh)

Tiranë ALL

I.G WEB

M02115009F
(Marketing dhe sherbim klienti.)

Tiranë ALL

DIVINE BEATY SALON

M02115008U
(Te shfrytezoje te gjithe' kapacitet e saj per krijimin, dhe menaxhimin e Sallonit te Bukurise qe do te trajtoje te gjithe llojet e sherbimeve te bukurise se trajtimit te fytyres, trupit thonjve, lekures, flokev)

Tiranë ALL

DINOSTEK

M02115007M
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.Ne menyre me specifike, aktiviteti baze i kesaj Shoqerie do te jete: " Krijimi ,zhvillimi dhe implementimi)

Tiranë ALL

NOVAL Diagnostic

M02115503K
(Veprimtaria ne fushen e shendetesise, si qender diagnostikuese mjekesore. Trajtimi i mjeteve te transportit per kujdesin shendetsor. Trajnim, servis, mirembajtje i te gjitha aparaturave mjekesore, per laborator)

Shijak ALL

GN-1993

M03315402E
(Import, export i produkteve ushqimore dhe i mallrave te akcizes.)

Fier ALL

R & E SERVICES

M03315401T
(Tregti me pakice dhe shumice per materialeve elektrike, ndertimi, hidraulike, etj. Punime ne fushen elektrike, ndertimi, hidraulike, etj.)

Fier ALL

Hektors Med

M02115003D
(Import-Eksport, tregtimi me shumice e pakice te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike dhe parafarmaceutike. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne far)

Tiranë ALL

HORIZON STUDIO

M02115501R
(Studio programimi. Sherbime IT, sherbime webmarketingu, promocione, kurse programimi e trajnime profesionale te lidhura me fushen e informatikes, kurse te ghuheve te huaja, anglisht, gjermanisht, italisht, fren)

Durrës ALL

HARTEK

M02115001K
(Prodhimin e pjeseve te siperme te kepuceve, kepuceve dhe artikujve te veshjeve te çfaredo lloji, per llogari te vete dhe/ose per llogari te te treteve, prodhim fason me destinacion kryesor vendet e huaja dhe/o)

Tiranë ALL

VAL - GD

L81312005P
(Ne fushen e prodhimeve te drurit, tregtim me shumice e pakice te ketyre prodhimeve lendeve te para per prodhim druri, tregetim lendesh drusore, im¬port eksport,punimi i vilave te drurit, si dhe cdo veprimtari )

Tiranë ALL

PRINCIPESCA

M02116035A
(Perpunimi; transformimi; marinimi; paketimi; shitja me shumice dhe pakice; import dhe eksport, ne tregjet kombetare dhe te huaja, per vete dhe per llogari te paleve te treta, te produkteve te peshkut dhe cefalo)

Tiranë ALL

HIDROTEK

M02116034O
(Import-Eksport, Tregti me shumice-pakice te materialeve hidraulike, si tuba plastike, saracineska etj. Si dhe I makinerive te ndryshme, pllakash, hidrosanitare, materiale ndertimi, mobilje,transport,etj. Tregti)

Kamëz ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni