Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 11597

Shamali Albania

M02215001N
(Importi - eksporti shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash kancelari, pjese kembimi, auto dhe makineri t)

Tiranë ALL

FORMAT PLUS

L86407202O
(Prodhim, perpunim, shitje, tregeti, import-eksport te te gjitha tipeve te materialeve si: pllaka qeramike, pllaka mermeri, porcelanate, materiale hidrosanitare, materiale ndihmese, kole, stuko, parkete, mobilje)

Vlorë ALL

Svjetlost

L81407002P
(Spital/klinike/qender mjekesore oftalmologjike per ofrimin e te gjitha sherbimeve mjekesore, duke perfshire vizitat, trajtimin, sherbimet laboratorike ne fushen e oftalmologjise, pa asnje kufizim, duke perfshir)

Tiranë ALL

VM RESORT

L82608801A
(Import eksport i artikujve te ndryshem industrial dhe ushqimor, shitja me pakice dhe shumice e tyre. Sherbime ne fushen e turizmit si hoteleri, bar, restorant, pasticeri, pishina etj. Agjensi imobiliare dhe tur)

Kavajë ALL

ISMA

L82608404A
(Import eksport me shumice dhe pakice dyer dritare PVC dhe alumin, aksesore te ndryshem, vegla pune etj. Import eksport me shumice dhe pakice te sistemeve te kondicionim ventilimit, te sistemeve te ngohjes, kald)

Fier ALL

IbraLabs

L81408033D
(Konsulenca per akreditime/çertifikime ISO, konsulenca në fushen e mjedisit, laborator analizash kimike, hartime te raporteve të VNM/VNMS dhe eficense energjie, etj. ShitBlerje dhe prodhim mobiljesh.)

Tiranë ALL

A.J.A.FARM

M07216205D
(Mbareshtim dhe shitje e dhenve, dhive, bagetive te imta etj. Shitje e prodhim qumeshti, Shitje e produkteve bio)

Vlorë ALL

B2B

M07216204S
(Shitje me shumice e veshjeve/aksesoreve dhe artikujve sportive. Aktivitet te import - eksport. Aktivitetet tregtare mund te kryhen direkt apo ne formen e perfaqesive, si ne Shqiperi dhe jashte saj, perfshire tr)

Vlorë ALL

MULLIXHIU BAKERY

M08416503N
(Tregtim i mallrave ushqimore te perpunuara dhe te paperpunuara, perime, frutave, zarzavateve, prodhimet e bulmetit, brumerave, furre buke dhe nenprodukteve te tyre, pije te ndryshme alkolike dhe freskuese.Bar- )

Shkodër ALL

LIVING WATER KORÇA

M04616001L
(Import – eksport te te gjitha mallrave. Tregtim me shumice dhe me pakice i ujit te pijshem , depozitimin dhe transportin e ujit te pijshem dhe pijeve te tjera joalkoolike. Shitjen, blerjen, eksportin, importi)

Korçë ALL

NOKA INDUSTRY

M02216504D
(Perpunim, prodhimi. Import--eksport, tregtimi me shumice dhe pakice te lekures dhe nen produkteve te saj, kepuce, valixhe, canta, rripa, dhe te tjere aksesore te ngjashem me to. Ndermjetesimi tregtar, marketing)

Durrës ALL

EL-AZIZ CONSTRUCTION

M02216502K
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

FUTURA COLOR

M02216501C
(Lyerje me pjekje per depozita, lyerje me pistolete elektrostatike, lyerje me boje pluhur per tuba te ndryshem, lyerje me boje pluhur me pjekje per disqe makinash, lyerje me boje me pjekje per struktura tubolare)

Durrës ALL

UNIC SHOP ALBANIA

M02216007U
(Tregeti me pakice te veshjeve te ndryshme.)

Tiranë ALL

CENO I&D

M03416001D
(Tregti me pakicë të mallrave ushqimorë e industrialë. Import eksport dhe tregti me shumicë i mallrave ushqimorë e industrialë. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar i mallrave për vete e të tretë.)

Berat ALL

PETRO-GASS

M02216005E
(Tregti gazi i lengshem, GLN. Tregti cisternash dhe aksesore per pajisje gazi. Instalime te pajisjeve ne perdorimin e gazit te lengshem/GLN. Çdo aktivitet tjeter qe lidhet me objektet e mesiperm, kryerjen e she)

Tiranë ALL

INDO ALBANIAN MINING

L02004003N
(Veprimtari minerare, qe realizohet me kerkimin, zbulimin, zhvillimin shfrytezimin, nxjerrjen, perpunimin dhe tregtimin e mineraleve dhe metaleve te ndryshme si krom, hekur, magnez etj. Tregtim me shimice dhe pa)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni