Skip to content

HITO 94
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-13 11:58:42
JSON

Tax Registration Number: J69102206O
Administrators: Arben Hodo
Scope: Ndertim te objekteve civile, industriale, turistike, punime dheu, hidraulike, ujesjellsa, kanalizime, punime topografike, veprimtari projektuse, preventivuse, inxhinjerike, prodhim te materialeve inerte, te materialeve te natyres ndertimore, studim dhe hartim projektesh, prodhim e shitje te materialeve te ndertimit, shitje materiale ndertimi kryesisht granil, inerte, perafabrikate, etj. Ndertim hidrocentralesh, prodhim te energjise elektrike nga hidrocentralet, nga fuqia e eres dhe nga rezatimi diellor. Financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transferimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike.Rehabilitim, rikonstruksion, mirembajtje te objekteve muzeale, fetare, objekte te trashegimise kulturore e historike me vlera te vecanta arkitekture te kategorive te ndryshme.Punime per ngritjen e vreshtave, pemtoreve, serave, stallave te kafsheve dhe pularive. Shitja dhe montimi i aksesoreve dhe paisjeve te vreshtarise, pemtarise, serave, hortikultures, stallave, stallave te kuajve, pularive, baxhove, kantinave te veres, fabrikave agroperpunuese, etj. Punime bujqesore, sherbime bujqesore sherbime kopshtarie, sherbime disinfektimi. Shitja dhe montimi i sistemeve mbrojtese ne bujqesi, shitja dhe montimi i rrjetave mbrojtese dhe antibresher ne vreshtari dhe pemtari. Hapja ose pastrimi i kanaleve vaditese dhe kulluese, ndertimi i rezervuareve te ujit, hapja e puseve te ujit. Shitja, montimi dhe servisimi i sistemeve vaditese ne bujqesi dhe kopshtari. Tregtimi dhe servisimi i linjave perpunuese te produkteve bujqesore, blegtorale, bimeve aromatike dhe medicinale. Prodhimi ose tregtimi i produkteve bujqesore blegtorale dhe bimeve aromatike medicinale. Import-export i produkteve bujqesore, blegtorale dhe bimeve aromatike medicinale.
Other Trade Names: HITO 94
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.10.1994
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 49 800 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Gjirokaster, Permet, Automjet tip Kamion vetshkarkues, marka Man me targa AA 203 JL
2) Gjirokaster, Permet, Automjet tip kamion vetshkarkues, marka Mercedes-Benz me targa PR 2160 B
3) Gjirokaster, Permet, Automjet tip Kamion betoniere, marka Iveco Magirus me targa AA 066 LN
4) Gjirokaster, Permet, Automjet tip Kamion prese-betoniere, marka Iveco Magirus me targa AA 270 JH
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Gjirokastër, KELCYRE Lagjja e Re

Address:
Gjirokaster, Petran, QILARISHTE, Rruga Nacionale Permet-Tre Urat, km. 3, objekt privat ne ane te rruges me nr. pasurie 256/26 ne zonen kadastrale 3115

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi date 14.02.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 20.09.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 729 527,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 14 999 922,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 19 481 106,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 7 673 308,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 674 513,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 715 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 996 306,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 321 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:51 746 420,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:94 535 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:91 651 282,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:46 997 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:17 892 164,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 47 413 413,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 69 015 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 26 736 660,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala