Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Koncesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Florie Marini

L81717039N
(Agjensi turistike. Shitje biletarie(avioni, autobusi, trageti). Rezevim hoteli, Paketa Turistike. Sherbime Ndermejtesimi. Trajnim professional ne fushen e Hoteleri - Turizmit. Agjent Turizmi (Punonjes te agjensive turistike). Paketa Microsoft office (Bazat kompjuterike). Makina me Qira. Imobiliare. Sherbim anketimi. Sherbime marketing. Organizim eventesh, seminare, konferenca. Konsulenca. Trajnime informatike.)

Tirane ALL

Besmir Durmishi

L81731002G
(Bar Restorant.)

Tirane ALL

Ols Lafe

L81924013P
(Veprimtari Arkeologjike. Vëzhgim arkeologjik. Sondazh dhe gërmim arkeologjik. Monitorim arkeologjik. Udhërrëfim turistik dhe shërbime turistike. Hartim plane menaxhimi dhe studime fizibiliteti. Konsulenca në fushën e arkeologjisë, trashëgimisë kulturore dhe turizmit. Realizime grafike 3D të monumenteve të kulturës dhe objekteve të luajtshme dhe hedhja e koordinatave me GPS-GNSS. Përdorim GIS dhe rilevime të monumenteve të kulturës me dron. Konservim insitu të rrënojave arkeologjike gjatë gërmimit.)

Tirane ALL

Qamil Doka

L81924026A
(Tregti me pakice dhe shumic te artikujve te ndryshem elektrik, vegla pune, kancelari , detergjende ,paisje elektronike ,artikuj te ndryshem hidraulike,tregtim drush dhe lende drusore, tregeti karburanti, mirmbajtje dhe riparim kondicioneri, mirmbajtje dhe riparim elektronike, kompjuteri,printera,skaner,kondicinorea materiale ndertimi, paisje laboratorike, produkte ushqimore ,materiale pastrimi dhe dezinfektimi.dhe cdo aktivitet tjeter qe nuk eshte i ndaluar me ligje ne repibliken e shqipris.)

Tirane ALL

Atilo Bratko

L82002001S
(Tregti me pakice dhe shume artikuj te ndryshem elektronike)

Tirane ALL

Piro Katundi

L82006013P
(TER ART ofron një gamë të gjërë produktesh në fushën e artit dhe i specializuar në ide origjinale dhe të personalizuara. Produktet realizohen me kujdes dhe përkushtim të vecante nga ana jonë që prej idesë fillestare deri tek realizimi final kryesisht me materiale druri të prere ne menyre te kontrolluar dhe aprovuar nga autoritet perkatese, plexiglassi dhe kartoni të prerë dhe gdhendur ne laser, të trajtuar me boje ekologjike dhe ngjites te certifikuar sipas standarteve europiane. -Punime artistike artizanale -Punim nga ideja fillestare deri tek realizimi përfundimtar -Tregëtim i produkteve me shumicë e pakicë, import dhe export i tyre - Produkte unike sipas kërkesave të klientëve -Realizuar nga produkte me certifikime dhe standarte internacionale - Materiale dru plexiglass dhe karton -Punuar me prerje dhe gdhendje në laser si dhe mënyra artizanale 1. Trofe artistikë mirënjoheje dhe pjesëmarjeje 2. Çmime festivali 3. Medalje shpërblimi dhe pejsëmarjeje 4. Makete arkitekture dhe urbanistike5. Dhurata artistike 6. Personalizime të ndryshme 7. Suvenire artistike 8. Dekore sezonale dhe aredimi 9. Lojra argëtuese.)

Tirane ALL

Shahin Dokuzi

L82306021P
(Sherbime te ndryshme ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit.)

Tirane ALL

Fatjon Merja

L82307020M
(Riparim te automjeteve)

Tirane ALL

Ilirjan Kuçi

L82426502E
(Servis, lavazh. Servis riparim i mjeteve teknologjike dhe te renda, axhustime, frezime, spijanime, barrenim, lucidime, kemishim, torrneri te ndryshme. Import, eksport tregti me shumice e pakice mallrash te ndyshme mekanike, mjete transporti. Mirembajtje pajisjeve teknike dhe vegla te punes. Sherbim karrotreci brenda dhe jashte vendit.)

Durres ALL

Besmir Bregu

L82623401E
(Punime hidraulike, montimi i pajisjeve per linjat e nenpresionit te gazit, naftes, ajrit, oksigjenit etj,. Sisteme ftohje dhe ngrohje. Tregtimi me pakice i pajisjeve dhe asistence teknike. Show Room.)

Fier ALL