Skip to content

KALLFA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-09-17 12:45:07
JSON

Tax Registration Number: J71406006Q
Administrators: Gëzim Kallfa
Scope: Eksport import dhe servis i paisjeve te ndryshme elektronike, fotokopje, printera, skanera paisje multifunksionale, paisje kopmjuterike dhe paisje te tjera periferike, paisje zarfimi, software te ndryshme etj, si dhe te gjitha konsumablat dhe pjeset perberese te tjera per te gjitha paisjet. Sherbime printimi, skanimi, zarfimi te te gjitha llojeve dhe formateve. Eksport Import dhe tregtim i sistemeve per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve, hardware, software dhe te gjithe periferikeve te tyre. Sherbime dhe zgjidhje software per manaxhimin e printimit te korporatave apo ndermarrjeve te vogla dhe te mesme, sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te ndryshme te lidhur me Internetin. Dhenie me qera paisjeve te printimi, skanimi, zarfimi si dhe paisje kompjuterike. Mirembajtje, parametrizimi, konfigurim, servis i paisjeve hardware te mesiperme. Zhvillim software, instalim, mirembajtje dhe adoptim i zgjidhjeve software. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Other Trade Names: KALLFA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/01/1997
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 79 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Transit Kamion Ford me targe AA 340 FJ
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rr: Perlat Rexhepi, ND1, H13,16, Zip Code nr 1019

Address:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Perlat Rexhepi, Ndertesa 1, Hyrja, Zip Code nr.1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.09.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash date 19.03.2001
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 19.09.2016
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 591 660,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 023 504,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 298 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 933 285,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 206 960,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 439 052,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 337 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 275 412,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 199 527,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:128 577 119,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:162 806 916,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:111 686 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:85 212 088,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:80 565 731,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:84 546 752,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 70 259 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 83 426 123,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 62 139 859,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala