Skip to content

KOLOSEU (Ish KOLOSEU-KO)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-26 13:09:13
JSON

Tax Registration Number: J72603129H
Administrators: Jani Qosja
Scope: Prodhim guri, gelqere, materiale te ndryshme ndertimi, tregetim i tyre me shumice & pakice, import export, fusha e ndertimeve, autoshkolle, aktivitet ne fushen e asfaltimeve, betonimeve, fusha e ndertimit, rikonstruksioneve, dhe modernizimeve te objekteve civile, industriale, ndertim shtrim rrugesh, punime te sistemit hidraulik. Studim - projektim. Kryerje te sherbimit pastrim, gjelberim, ndriçim, dekor dhe mirembajtje varrezash. Tregtim me pakice dhe shumice te materialeve hidraulike. Tregtim dhe montim te sistemeve ngrohje & ftohje. Tregti me pakice dhe shumice te materialeve elektrike. Punime mobilerie
Other Trade Names: KOLOSEU shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16.03.1995
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 28 509 080,00
Shares: 428
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 12.03.2003, u miratua projekti i bashkimit te shoqerive “Koloseu-Ko” dhe “Taulanti”, ku shoqeria “Koloseu-Ko” do te jete perthithesja dhe shoqeria “Taulanti” do te jete shoqeria e perthithur.
Changes
Address:

Seat:
Berat, URA VAJGURORE Lagjja"18 Shtatori",pallat 8-katësh,pranë qendres

Address:
Berat, Ura Vajgurore, Objekti " Guri i Bardhe ", prane Njesise Administrative Velabisht, Bashkia Ura Vajgurore, Leja Minerare Nr.898
Berat, Ura Vajgurore, Lagjja " 18 Tetori ", rruga tek kryqezimi, pasuria me nr.810/5, zona kadastrale nr.1943
Berat, Ura Vajgurore, Lagja 18 Shtatori, pallat 8-katesh, prane Qendres ,Ure Vajgurore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje kuotash date 10.05.2005
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali date 19.03.2011
Kontrate shitje kuotash 11.09.2006
Kontrate shitje kuotash 27.02.2003
Miratimi i projektit te bashkimit te shoqerive, date 12.03.2003
Vendimi per zmadhimin e kapitalit date 29.12.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 602 915,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 714 746,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 299 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 190 495,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -259 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 625 921,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 347 210,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 205 302,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:30 910 538,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:14 302 766,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:48 591 821,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:16 069 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:12 275 731,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 909 375,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 16 689 456,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 14 703 387,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala