Skip to content

IMAG
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-09-02 10:10:42
JSON

Tax Registration Number: J82816208R
Administrators: Agim Ago
Scope: Objekti i aktivitetit ndërtim të objekteve të ndryshme civile, punime restaurimi, vepra të ndryshme ndërtimi. Tregtim artikujsh ushqimor, industrial, materiale ndërtimi me shumicë e pakicë import-eksport. Përpunim dhe tregtim të duraluminit, xhamit dhe drurit. Ndertime objekteve industrial, bujqesore, turistike dhe kompletime me instalime elektrike e hidraulike.
Other Trade Names: IMAG
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/04/1998
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, hotel "SKAMPA", kati 4, zyra nr. 403.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.09.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Kontrate shitje pasuri e palujtshme date 18.02.2010
Kontrate shitje kuotash date 19.11.2008
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 734 779,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 797 220,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 998 283,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 004 730,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 002 653,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 751 578,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 584 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 191 864,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 886 483,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:61 660 125,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:64 205 976,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:51 273 822,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:49 033 541,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:11 008 085,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:25 643 765,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 42 513 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 22 846 389,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 37 295 586,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala