Skip to content

''SARDO''
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 14:00:23
JSON

Tax Registration Number: K13120402W
Administrators: Saba Hamataj
Scope: Zbatim punime ndërtimi në kategoritë. Punime dheu, sistemime, tarracime etj. Ndërtime civile dhe ekonomike. Ndërtime rruge, autostrada, mbi kalime, hekurudha, tramvaje, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura vepra arti. Ndërtime ujësjellësish. Gazsjellësish, vajsjellësash, vepra kullimi e vaditje dhe kanalizime. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtje e tyre. Impiante ndërtesë dhe transportues (ashensorë, shkalle lëvizëse transportues). Punime rifiniture të muraturës, material druri, plastike, metalike, metalik, xhami etj. Punime sinjalistike rrugore, mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikate betonarmeje, struktura metalike e druri. Linja teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Punime topografike. Punime elektrike. Ndërtime sillosa, kulla uji prej beton armeje dhe metalike. Rikonstruksion godine civile dhe ekonomike, veshje fasade. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import – eksport mallra industrial, ushqimore, elektro shtëpiake, konfeksionesh, lavazho, bilardo, restorante, agjensi për shitblerje dhënie me qira të pasurive të ndryshme dhe të patundshme, agjensi komisionarë, zyra konsulence etj, mallra bujqësore e blegtorale, bime medicinal e mjekësore. Prodhime dhe tregtim material ndërtimi me shumicë e pakicë dhe import – eksport. Transport mallra Brenda e jashtë vendit. Tregtim me shumicë e pakicë të makinave të llojeve të ndryshme (autovetura, kamion, furgona, etj), import eksport i tyre, tregtim i pjesëve të këmbimit të makinave të llojeve të ndryshme, hapje servisesh. Tregtim me shumicë dhe pakicë i kompjuterëve dhe aksesoreve të tyre. Kancelari.Tregetimin me shumice e pakice te mallrave e materialeve te ndertimit si materiale Hidraulike, Pllaka majolike e Hidrosanitare, Elektrike, etj.
Other Trade Names: ''SARDO''
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/05/2001
District: Fier
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Fier, Automjetin me targa AB 195 ED

2. Fier, Automjetin me targa FR 3936 D
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lagjja Apollonia, rruga Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr - 89, kati i pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.04.2021
Kontrate shitblerje kuotash 27.04.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 600 824,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 724 976,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 169 797,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 381 628,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 561 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 023 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 220 489,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 023 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 286 455,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 297 351,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 451 109,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:29 366 455,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:35 443 006,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:75 638 320,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:42 865 673,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:35 944 584,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:30 305 067,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:61 867 549,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:96 053 630,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 793 205,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 29 511 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 30 620 417,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani