Skip to content

GEOSAT GROUP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-09 07:49:23
JSON

Tax Registration Number: K21624005I
Administrators: Majlinda Haloçi
Scope: Projektime dhe ndërtime, topografi dhe kërkime gjeologjike, tregtim materialesh ndërtimi. Investime. Studime VNM, studime ambiental ne te gjitha fushat. Supervizione rrugesh, ndertesa civile industriale.
Other Trade Names: GEOSAT GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/03/2002
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 105 000 000,00
Shares: 105 000
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, DESHMORET 4 SHKURTIT PLL RI 19

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 20.09.2017
Kontrate shitje kuotash 28.08.2012
Kontrate shitje kuotash 09.12.2005
Kontrate shitje kuotash 26.06.2006
Kontrate shitje kuotash 21.11.2007
Kontrate shitje kuotash 12.04.2005
Kontrate per transferimin e pjeseve te kapitalit 22.11.2005
Kontrate shitje kuotash 27.08.2019
Kontrate shitje kuotash 27.11.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 12.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakut per zmadhimin e kapitalit 21.09.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 569 947,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 402 740,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 059 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 10 070 550,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 27 549 855,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 25 432 898,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 5 388 241,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 739 988,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 20 492 406,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 33 193 507,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:40 984 429,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:37 124 812,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:76 471 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:52 068 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:97 054 822,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:155 851 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:49 007 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 54 087 269,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 156 053 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 59 483 970,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja