Skip to content

JUBICA.
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-03 13:56:30
JSON

Tax Registration Number: K26529001I
Administrators: Ndoc Kulla
Scope: Sipermarrje ndertimi te objekteve te ndryshme, prodhime te materialeve te ndertimit ,tregtim te materialeve te ndryshme te ndertimit ,import eksport te mallrave te ndryshme. Te kryeje te gjitha operacionet bankare si depozitime, kreditime, te realizoje kontrata, marreveshje, ortakeri, shoqeri te perbashketa me persona fizike dhe juridike Shqiptare ose te huaj, import eksport, tregtim i artikujve te ndryshem, te pjeseve te kembimit te makinerive te ndryshme, te paisjeve, te vajrave lubrifikante. Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance te rrugeve. Sinjalistike dhe siguri rrugore.Grumbullim, ruajtje, transport te mbetjeve urbane, inerte etj.
Other Trade Names: JUBICA.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16/01/1994
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 185 592 000,00
Shares: 1 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, AA 917 NZ, Borepastruese DAIMLER BENZ, viti 1991 Portokalli
Tirane, AA 192 OL, Kamion DAIMLER BENZ, viti 1999 Portokalli
Tirane, ABR 901, ZANH PLATFORM, viti 1995
Tirane, AA 697 RT, Borepastruese DAIMLER BENZ, viti 1978 Portokalli
Tirane, AA 438 MV, Borepastruese DAIMLER BENZ, viti 1991 Portokalli
Tirane, AA 405 DX Fiat Panda
Shkoder, AA 237 LD, Kamion, Iveco Magirus, ngjyre e bardhe
Shkoder, AA 350 LO, APV Iveco Magirus Stralis, ngjyre e bardhe
Shkoder, AA 683 AF, Mercedes Benz, Kamion, Portokall
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Rruga Luigj Gurakuqi, Kuklej, nr 108

Address:
Tirane, Rruga Sami Frasheri Nr.39, Pallati 19, kati.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash kapitali 26.06.1996
Akt shitje kapitali 20.01.2009
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 16.07.2009
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 16.06.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 22 613 570,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 26 462 546,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 21 563 717,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 29 176 437,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 17 349 142,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 45 553 524,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 58 633 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 63 048 285,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 889 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 57 330 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:270 087 578,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:346 516 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:229 947 573,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:282 425 552,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:183 037 896,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:373 517 832,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:533 587 642,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 270 934 824,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 97 002 854,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 221 842 339,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja