Skip to content

ALBA NDERTIM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-08-24 15:06:02
JSON

Tax Registration Number: K31624110F
Administrators: Dhimitraq Danaj
Scope: Veprimtari private në fushën e ndërtimit të linjës për prodhim të materialeve inerte, ndërtime të tjera, veprimtari investuese ndërtimore për objektet civile, industriale, banesa të tjera për persona fizikë e juridikë vendas dhe të huaj, ndërtimi i linjave për shfrytëzim të pasurisë të ujit të pijshëm, ndërtim veprash si dhe hapja e filialeve në të gjithë rrethet e vendit sipas kërkesave të frontit të punës. Tregëtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm të import - eksportit, duke përfshirë mallra industriale, makineri dhe pjesë këmbimi për to, kanceleri, materiale ndërtimi. Veprimtari private në fushën e ndërtimit të linjës për prodhim të materialeve inerte, ndërtime të tjera, veprimtari investuese ndërtimore për objektet civile, industriale, banesa të tjera për persona fizikë e juridikë vendas dhe të huaj, ndërtimi i linjave për shfrytëzim të pasurisë të ujit të pijshëm, ndërtim veprash si dhe hapja e filialeve në të gjithë rrethet e vendit sipas kërkesave të frontit të punës.
Other Trade Names: ALBA NDERTIM
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01.09.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 25 000 000,00
Shares: 25 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Çregjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 02.04.2013, me anë të shkresës Nr. 11326 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, vërtetohet se “Subjekti ALBA NDERTIM, me NIPT-K31624110F, aktivitet: Tregti me shumicë e artikujve të tjerë dhe e artikujve të përzier, sipas të dhënave të sistemit informatik është filial dhe është i mbyllur në datën 30.05.2005”. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 17.04.2013, statusi i shoqërisë ndryshon nga “Shoqëri në Likuidim e Sipër” në “Çregjistruar".
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kavajës te Banka Greke

Address:
Tiranë, Durrësit, Pall Gintash, Laprakë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.08.2019
Dokument vertetimi per mbylljen e aktivitetit te shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala