Skip to content

SOFIA MYFTARI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-08-23 09:36:17
JSON

Tax Registration Number: K42611766Q
Administrators:
Scope: Tregti e pergjithshme ("Import-eksport per cdo lloj malli dhe materiale, artikuj elektronike, elektrik,mjete didaktike dhe mjete laboratori, shkumes shkollor dhe shitje lodrash te ndryshme per shkolla e kopshte,kancelari ,shtypshkrime ,industriale dhe hidraulike, detergjente, paisje zyre.Sherbim,servis dhe shitje pajisjesh elektronike fotokopje, printera, kompjutera, kondicioner sistemeve te fonive, auditor senat, mediave,kamera ,aparate fotografike,fax etj si dhe programime dhe konfigurime te programeve dhe softwere-ve per te gjitha pajisjet komjuterike ,elektronike dhe teknologjike.Tregtim i fara fidaneve,pesticide,impute bujqesore dhe i P.M.B.-ve. Sherbime ne bujqesi, dezifektim, dezisektim, deratizim, hapje pastrim dhe mirembajtje te kanaleve vaditese dhe kulluese, punime te kolektoreve, traseve etj, si dhe shitje te mjeteve motorrike dhe bujqesore ,pergatitja dhe tregtimi i produkteve dhe preparateve bujqesore (pesticideve).Sherbime ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe shteterore, lyerje dhe riparime fasadash te godinave civile dhe shteterore me te gjitha llojet e bojrave dhe hidromateve, etj. Shitje stabilizant, cakell, zhavorr, rere, bitum, asfalt si dhe punime te ndryshme me to, rruge dhe mirembajtje rrugesh. Sherbime dekorative festash. Riparimi dhe shitja e mobiljeve te ndryshme. Tregeti pjese kembimi, shitje automjetesh dhe servis. Tregtim me pakice te vajrave lubrifikante e baterive te automjeteve, gaz per gatim dhe per automjete. Punime sherbimi ne siperfaqe urbane. Tregtim veglash dhe veshje pune si dhe aksesore te tjere per punime ndertimi dhe rafte te te gjitha llojeve dhe hapesirave. Import 2 eksport te artikujve elektronik (printera, fotokopje, kompjutera, tonera dhe bojra per printera, fotokopje, dhe per fakse). Import dhe tregtim te te gjitha materialeve te veshmbathjesh te ndryshme si atyre sportive dhe atyre te ambjenteve spitalore dhe artikujve te kozmetikes me shumice dhe me pakice.Sherbime printimi dhe fotokopje.Sherbime dhe tregetim Gjenerator dhe mjete te tjera motorike dhe te gjitha veglat e tjera si dhe aparateve te matesave te ujit dhe klor per dezifektimin e ujit dhe per perdorime te tjera si dhe matesa elektrik . Sherbime pastrimi per ambjente private, publike dhe shteterore, Larje tapetesh, rrugicash, moketesh etj. Riparim dhe shitje te kondicionereve, frigorifereve dhe mirembajtje te artikujve dhe paisjeve, aksesoreve te guzhines etj, lavatriceve, sobave si dhe te gjitha paisjeve elektronike shtepiake dhe industriale.Shitje,mbushje dhe sherbim per bombula fikse zjarri te te gjitha llojeve. Organizim eventesh (konferenca, seminare),organizim dhe transport kombetar dhe nderkombetar i udhetareve dhe turisteve si dhe guida turistike per aktivitete kulturore dhe udhetime turistike te permasave te ndryshme. Koalidim dhe mirembajtje matesash uji dhe energjie elektrike. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta. Sherbime ekspertize higjenoshendetesore. Tregtia e pellet (lende djegese per ngrohje). Sherbim ushqimi delivery (katering). Tregtim ma pakice dhe shumice te artikujve te mbrojtjes anti COVID-19(maska, dezifektant, veshje etj). Berber dhe sallon bukurie.
Other Trade Names: SOFIA MYFTARI
Legal Form: Person Fizik
Foundation Year: 15/03/2005
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Changes
Address:

Seat:
Gjirokastër, Lagjia 18 Shtatori, Godinë një katëshe përballë me Fakultetin Ekonomik

Address:
Gjirokastër, Lagjja 18 Shtatori, rruga Reshat Kokalari, objekti nr. 29/23

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.08.2021
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 999 472,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 240 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 760 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:26 627 485,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:29 381 625,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:17 344 224,00
Worked By : A.Lala