Skip to content

KEJSI - 05
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-08 07:31:47
JSON

Tax Registration Number: K61715024W
Administrators: Dëshire Mena
Scope: Instalim i linjave dhe kabinave elektrike të TU, linja për telefoni, citofoni, sisteme alarmi, rrjetë informatike, etj. Rrjetë të ndriçimit rrugor, linja të tensionit të lartë dhe të ulët. Import-eksport me shumicë e pakicë të të gjithë artikujve. Tregtim me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve, etj. Projektime dhe studime urbanistike: projektime e ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore: studime ambjentalistë dhe vleresim të ndikimit në Mjedis: projektime interieresh: projektime të inxhinierise elektrike, si dhe konsulenca për temat e mësiperme. Mbikqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit në ndertim, konsulencë teknike për punime apo projektë të ndryshme në ndërtim, shërbime oponence për punime apo projekte të ndryshme në ndërtim etj.
Other Trade Names: KEJSI -05
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/06/2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Zef Jubani,Pallati7, Apartamenti 3

Website:
http://kejsi05.com/al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.07.2021
Akt themelimi
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 9 586 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 12 927 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 092 718,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 643 643,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 643 982,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 362 692,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 5 934 461,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 447 804,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 024 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 756 653,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:22 092 565,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:25 429 602,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:15 698 682,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:20 523 423,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 965 311,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:20 514 743,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:17 560 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 19 129 019,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 249 125,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 932 961,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja