Skip to content

TERMOCENTRALI VLORE Sh.a
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 07:55:21
JSON

Tax Registration Number: K72422003G
Administrators: Besnik Këndezi
Scope: Prodhim, import-eksport dhe furnizim i energjisë elektrike.
Other Trade Names: TEC
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 08/06/2007
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 31 204 000,00
Shares: 31 204
Parent Company / Owner: "Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)", nje shoqëri aksionare me zotërim publik, e themeluar në date 17/10/1995 me seli ne Tirane, Blloku Vasil Shanto, Rruga Viktor Eftimiu, me administrator Erlind Sulo, e zoteruar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 09.04.2024)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Erald Elezi; Joana Bushi; Vladimir Hodaj; Romeo Kara; Besjan Kadiu; Ermal Nuri
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
LM - License per Prodhimin e Energjise Elektrike
Legal Cases: Në datë 12.05.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.169Regj. Nr.252Prot., datë 10.05.2016, të lëshuar nga Përmbarues Privat Ilia Elezi, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronesi/bashkëpronësi të debitorit Termocentrali Vlore Sh.a me Nipt-K72422003G”. Pala kreditore:Feris Brezhnica. Objekti:Pagim page. Kjo masë konservative është hequr në datë 26.05.2016, në bazë të Urdhrit Nr. 83 Prot., datë 23.05.2016 të lëshuar nga Përmbaruesi Privat Ilia Elezi.
Changes
Address:

Seat:
Vlorë; Porti i ri (Triport); Komuna Qendër; Vlorë.

Address:
Durrës, Durrës, Katund i Ri, Fshati Rinia, Komuna Katundi i Ri, Porto Romano, pranë Depozitave të Shoqerisë "Kastpetrol Sh.a”.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 22.07.2023
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Te dhenat e subjektit ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 06.05.2023
Vendimi i aksionerit te vetem per ndryshimin e anetareve te bordit date 10.11.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.04.2024
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -613 270 283,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -893 327 511,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -911 055 149,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -363 476 074,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -321 427 146,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 156 466 358,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 516 222 792,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -6 986 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 372 610 485,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -3 935 206,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 125 047 281,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -70 492 606,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -38 700 488,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -15 598 497,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:93 875 246,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 433 415,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:14 824 287,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 894 646,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 669 354,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:4 348 289,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 691 132,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 411 854 431,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 415 146 909,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 412 727 525,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 298 910 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 692 333,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.B / A.Lala / P. Nikolli