Skip to content

Kurum Industrial Gases
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 09:55:41
JSON

Tax Registration Number: K72824201B
Administrators: Ilirjan Mija
Scope: Zbatim i marrëveshjes së konçesionit për shfrytëzimin e Fabrikës së Oksigjenit Elbasan lidhur midis Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqërisë Kurum Internacional Shpk miratuar me VKM nr. 594 dt. 28.08.2003. Prodhim, import-eksport, tregtim dhe shitje me shumicë e pakicë i gazrave teknike në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
Other Trade Names: KURUM INDUSTRIAL GASES SH.A
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/12/2006
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: KURUM INTERNATIONAL SH.A është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.11.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në regjistrin themeltar me numër identifikimi NIPT K02727230T, me seli në Tiranë, njësia administrative nr. 5, rruga Ibrahim Rugova, pallati nr. 14 KT, “Green Park”, apartamenti nr. 39, kati 6, Tiranë, me administratore ERDAL DEMIR dhe Lindita Kikino. Aksionar i vetem eshte Hatice Melek Kurum. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023,

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.07.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Selin Kurum, shtetas turk, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te KURUM INTERNATIONAL SH.A. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.04.2018.

Melis Kurum, shtetas turk, i datelindjes 1991, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te KURUM INTERNATIONAL SH.A. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.04.2018.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.05.2023, terhequr nga QKB ne daten 16.05.2023, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Hatice Melek Kürüm, shtetase shqiptare, e datelindjes 1968, pronare perfituese per 100% te pronesise pasi zoteron100% te kapitalit te KURUM INTERNATIONAL SH.A. Data e percaktimit si pronare perfituese: 14.12.2022
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Arif Shkalla, Yucel Aksu, Yusuf Sezai Kurum
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Bradashesh, KOMB. ENERGJ. Fabrika e Oksigjenit

Address:
Elbasan, Në ambjentet e repartit të mbushjes së bomblave të shoqërise Kurum Industrial Gazes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (09.01.2019)
Vendim I asamblese se aksionareve (06.05.2013)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -13 819 724,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 48 353 099,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 46 544 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 26 495 236,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 18 324 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 953 903,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -8 964 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 115 426,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 16 482 098,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 27 406 307,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 33 451 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 78 296 367,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 77 517 937,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 60 347 371,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 65 355 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 151 362 652,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:310 117 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:339 198 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:312 518 728,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:289 742 822,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:288 408 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:245 295 933,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:84 422 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:174 768 841,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 270 046 717,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 225 372 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 262 045 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 333 190 467,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 296 624 155,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 227 781 517,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 229 166 873,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 255 240 042,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani