Skip to content

Degë e shoqërisë së huaj "STRABAG AG"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-25 08:19:34
JSON

Tax Registration Number: K74401601R
Administrators: Enis Kariqi; Eduart Gjana
Scope: Ndërtim, tregtim, teknologji informacioni, investime, agjensi imobilare, riciklim mbeturina.
Other Trade Names: Degë e shoqërisë së huaj "STRABAG AG"
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 20/07/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Austri
Foreign Parent Company: STRATBAG AG, një shoqëri e themeluar dhe e organizuar në mënyrë të rregullt sipas legjislacionit të Republikës së Austrisë, me adresë të regjistruar në OrtenburgerstraBe 27, 9800 Spittal/Drau, Austri, e regjistruar në regjistrin tregtar Klagenfurt më 10.01.1930, nën numrin FN 61689 w, e përfaqësuar nga Z. Gerhard Schinnerl, shtetas austriak (Sipas vendimit të bordit drejtues të shoqërisë Strabag AG, datë 30.07.2013, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, Pronaret perfitues te subjektit Dege e shoqerise se huaj "STRABAG AG", zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Oleg Deripaska , shtetas rus, i datelindjes 1968.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.07.2022, terhequr nga QKB date 19.01.2023 Pronaret perfitues te subjektit Dege e shoqerise se huaj "STRABAG AG", zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Hans Peter Haselsteiner , shtetas austriak, i datelindjes 1944, pronar perfitues per 28.34% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2007.

Klemens Peter Haselsteiner , shtetas austriak, i datelindjes 1980, pronar perfitues per 28.34% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.08.2007.

Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje per shfrytezim materiale inerte -
Leje per kryerje shpimi nentokesor per nxjerrje uji (pus - shpimi) Baseni Ishem -
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 12000000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, OLD Tirana Building.

Address:
1. Gjirokaster, Rehabilitim i rrjetit te Ujesjellesit Gjirokaster zona kadastrale nr.2392 dhe nr.pasurie 119 Kordhoce.

2. Vlore, Brataj, Lepenice, "Ndertimi I Linjes Kryesore te Ujesjellesit Himare" me adrese Zona Kadastrale 2308, Nr pasurie 778, Rruga "28 Nentori ", Lepenice -Kuc.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.02.2021
Dokumenta te ndryshem
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.01.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 9 608 307,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 18 123 480,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 30 724 489,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 34 771 282,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 11 380 550,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 19 779 515,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 106 308,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 631 017,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -5 823 423,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -12 171 596,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -49 634 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 67 660 396,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 231 813 283,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 010 186 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:609 713 339,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:774 645 322,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 350 256 928,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 094 523 945,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 172 481 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 33 094 820,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 12 050 204,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 127 922 452,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 35 513 654,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 361 487 793,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/A.Baja