Skip to content

MAJ-ALB
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-06-19 07:38:26
JSON

Tax Registration Number: K81818009A
Administrators: Avdul Gjoni
Scope: Import – eksport, tregti me shumicë e pakicë të artikujve kancelarike, materialeve të buta për përdorim spitalor. Import – eksport, tregti me shumicë e pakicë të materialeve me përdorim mjekësor, materiale mjekimi, medikamente, aparaturave e materialeve të konsumimit kirurgjikal, ortopedik etj. Import – eksport të materialeve të konsumimit si dhe kite dhe reagent për laboratorët Fiziko – kimik, mikrobiologjik e biokimik si dhe për të gjithë laboratorët e tjerë. Import – eksport të aparaturave të ndryshme për të gjitha llojet e laboratorëve si dhe servisi të tyre. Import – eksport të materialeve për përdorim stomatologjik. Import eksport material dhe kimikate për dizinfektimin e ujit të pishëm. Import – eksport të materialeve D.D.D. ( Desifektim, Deratizim dhe Desinsektim) Kryerja e D.D.D në ambiente të brendshme dhe jashtë objekteve si dhe në ambiente të ndryshme.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.06.2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 000 000,00
Shares: 3 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, YZBERISH, Njësia Administrative Yzberisht, Rruga Eqerem Çabej, Ndërtesa 21, Kati 1 mbrapa hyrjes së ndërtesës.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.06.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje te kuotave te kapitalit themeltar 25.11.2017
Kontrate shitje kuotash 21.10.2011
Vendimi i ortakut dhe kontrata e dhurimit te kuotave 02.10.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 163 406,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 584 225,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 24 037,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 41 740,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -24 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 341 585,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 50 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 42 964,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 44 558,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -416 828,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:6 157 050,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 834 027,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:551 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:5 078 381,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:5 512 106,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 138 681,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 488 648,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 129 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 704 194,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 413 459,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala