Skip to content

C & S Construction Energy
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-05 13:20:00
JSON

Tax Registration Number: K81914029T
Administrators: Arjan Çukaj
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Rapuni 1" dhe "Rapuni 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit.
Other Trade Names: C & S Construction Energy
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09.07.2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 22.10.2014, me anë të shkresës Nr.78243/22 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II. Më datë 16.01.2015, me anë të kërkesës Nr. 56 Prot., ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega Pogradec, u kërkua vendosja e masës së sekuestros ekzekutive mbi aktivitetet e subjektit, i cili është debitor për detyrime doganore plus dhe kamatvonesat e llogaritura deri në momentin e përmbushjes së detyrimit doganor.

III. Më datë 16.10.2017, me anë të urdhërit Nr. 10126/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, është urdhëruar të hiqet masa e sigurisë e vendosur me shkresën Nr. 78243/22 Prot datë 04.11.2014
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Zenel Baboçi, Pallati Ferrari

Address:
Elbasan, Qender Librazhd, Dorëz, Komuna Qendër, Fshati Dorëz, Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 973 942,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 33 125 200,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 816 530,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 12 050 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 28 275 204,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 85 745 869,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 17 211 435,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 477 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 507 499,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 4 486 753,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 28 628 421,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -56 443,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:222 221 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:346 714 576,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:157 689 632,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:222 516 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:264 549 817,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 302 862 870,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 170 940 107,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 29 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 17 116 462,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 10 765 956,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 53 535 730,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala