Skip to content

Orion Albania Limited (Ish Capricorn Albania Limited)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-14 08:55:16
JSON

Tax Registration Number: K82020011A
Administrators:
Scope: Përfaqësimi dhe lehtësimi i vazhdimit të biznesit të shoqërisë në Shqipëri
Other Trade Names: Orion Albania Limited
Legal Form: Zyrë përfaqësimi
Foundation Year: 20/08/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Britani
Initial Capital: 2 314 800,00
Parent Company / Owner: Orion Albania Limited (Ish Capricorn Albania Limited) është themeluar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar më 25.02.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Mbretërisë së Bashkuar, me numër regjistrimi 338294, me adresë në 50 Lothan Road Edinburgh, Midlothian EH3 9BY, Skoci, me administratorë Janice Margaret Brown, Simon John Thomson dhe Michael John Watts (Sipas vërtetimit së regjistrit të shoqërive për Skocinë, datë 29.05.2008, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik Orion Albania Limited Ltd nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Ne daten 01.09.2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do 4 të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi ishte ("Aktiv") u be ("Pezulluar")
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 18000 paund dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 07.04.2023 sipas BSH (1 GDP= 128.60 All)
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Blloku Vasil Shanto, Pallati 9/1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -19 971 090,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -91 163 717,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -686 301 967,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani