Skip to content

STRELCA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 14:51:48
JSON

Tax Registration Number: K82104002P
Administrators: Bujar Çeta (administrator), Agim Binaj (likuidator)
Scope: Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i hidrocentraleve te Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sipas kontratës së koncesionit të lidhur ndërmjet kësaj Ministrie dhe Ortakut të vetëm themelues).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: STRELCA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/08/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: B U S A, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.05.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K51912007W, me adresë në Tiranë, Dajt, Kompleksi Busa, Objekti Nr. 4, Apartamenti Nr. 18, pranë Teleferikut, me administrator dhe ortak te vetem Fatmir Hoxha. Shoqeria eshte e Pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 08.12.2008, me vendim te asamblesë së ortakëve, është miratuar mbyllja e shoqërisë dhe është caktuar likuidatori Agim Binaj për të kryer veprimet e likuidimit të shoqërisë dhe statusi i shoqërisë kalon nga “aktiv” në “shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 09.11.2009, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua akti i likuidimit të datës 08.11.2009, mbajtur nga likuidatori Agim Binaj dhe shoqëria kaloi nga statusi “shoqëri në likuidim e sipër” në “ç’regjistruar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Xhorxh Bush, Edal Center, kati 2, nr. 102

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (07.05.2019)
Akti I likuidimit te shoqerise 08.11.2009
Vendimi I asamblese se ortakeve per caktimin e likuidatorit 08.12.2008
Vendimi I asamblese per miratimin e aktit te likuidimit 09.11.2009
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (07.05.2019)
Akti I likuidimit te shoqerise 08.11.2009
Vendimi I asamblese se ortakeve per caktimin e likuidatorit 08.12.2008
Vendimi I asamblese per miratimin e aktit te likuidimit 09.11.2009
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani