Skip to content

GUR SHPAT ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-20 14:25:49
JSON

Tax Registration Number: K91425017O
Administrators: Arjan Xhihani
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Gur Shpat 1 dhe Gur Shpat 2" tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës "Bot" e nr. rep 349 dhe kol. 50 date tre shkurt 2009 të lidhur në mes Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe ortakeve.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/02/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. MAR ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31804006Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Arjan Xhihani. Ortaket e shoqerise jane: Marisa Montina (49%) dhe Arjan Xhihani (51%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

II. "ARJANA-C" SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K68510601D, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Shaqir Xhihani. Ortaket e shoqerise jane: Rexhep Tarba (25%), Kujtim Cekani (0.94%), Arjan Xhihani (74%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 20.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Arjan Xhihani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues pasi zoteron pjesen me te madhe te pronesise te MAR ENERGY dhe "ARJANA-C" SHPK- shoqerite meme te GUR SHPAT ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.07.2013
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballe Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3

Address:
Elbasan, Librazhd, Fshati Polis, Ndërtimi i HEC 1 dhe 2 Gur Shpat, Zona Kadastrale 1910, Nr. Pasurie 1322

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 13 314 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 642 936,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 33 464 618,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 301 656,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 19 915 432,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 25 308 529,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -720 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -720 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:50 084 421,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:42 488 861,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:89 050 676,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:31 692 290,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:71 469 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:101 565 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 699 808,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala