Skip to content

EURO MEGA 2010 (Ish HAJARI-DETERGJENT)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-09 07:41:46
JSON

Tax Registration Number: K91624505A
Administrators: Hair Shametaj
Scope: Prodhim i detergjenteve të llojeve të ndryshëm. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import, eksport të detergjenteve dhe mallrave të ndryshëm industrial, bujqësor, ushqimor, pijeve freskuese e alkoolike, blegtoral, lëndëve të para për industrinë, duralumini, hidrosanitare, elektro shtëpiake, elektronike, elektrike. Transport për vetë dhe të tretet. zyre të këmbimeve Valutore. Organizime eventesh të ndryshme. Tregtim materialesh zbukurimi dhe ndriçimi. Sherbim dezinfektimi, sherbimin DDD, kancelari , dekor ambjentesh , medikamenteve dhe aksesoreve te ndryshem farmaceutik, sherbim pastrimi te ambjenteve te brendeshme, tregetim te materialeve mbrojtese per emergjenca si (doreza, maska mbrojtese, dezifektant, alkool etilik, alkool izopropilik), tregetim dhe sherbim kimikatesh te ndryshme per dezinfektimin e ujit te pijshem, tregetim dezifektuesi xhel duarsh, import, export , tregetim hipoklorit natriumi dhe kalciumi , acid klorhidrik, tregetim dezifektant per ambjente te jashtme me lend virocide dhe benzalkoni.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.04.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 17 233 659,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Kamion Sprinter 516 CDI me targe AA 842 PI
2) Tiranë, VOLZVAGEN ATP CADYY me targë AA 893 HX
3) Tiranë, Furgon Sprinter me targe AA 755 SD
4) Tiranë, Furgon MERCEDES BENZ 213 CDI me Targe AA 890 VM
5) Tiranë, Furgon tip Sprinter me targe AA 982 LN
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: Më datë 21.02.2014, u nënshkrua marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet shoqërisë përthithëse "Hajari Detergjent" shpk me NUIS (NIPT) - K91624505A dhe shoqërisë së përthithur "Kalenja" shpk me NUIS (NIPT) - J11807006F. Si rezultat i operacionit të bashkimit, shoqëritë do të bëjnë kalimin e pasurisë (aktive dhe pasive) nga shoqëria që përthithet tek shoqëria përthithëse. Kapitali i shoqërisë përthithëse "Hajari Detergjent" shpk pas bashkimit do të jetë sa kapitali i të dy shoqërive në vlerën 2.600.000 (dy milion e gjashtëqind mijë) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Prezë, AHMETAQ Fshati Ahemtaq, pranë firmës Ital Kon.

Address:
1) Tiranë, Rruga e Kavajes, Ndërtim një katësh Nr.2, pranë Ambasades Turke.
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.6, Rruga Hamdi Pepa, Nr.8, brenda ambjenteve të tregut ushqimor

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2021
Akti i themelimit
Marreveshje mbi bashkimin me perthithje 21.02.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 04.10.2018
Kontrate shitje kuotash 06.04.2010
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 5 249 668,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 462 862,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 058 574,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 787 623,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 282 922,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 487 843,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 507 579,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 212 588,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 310 913,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:76 303 408,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:61 979 126,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:68 199 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:55 758 644,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:53 957 276,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:54 527 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 35 364 869,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 23 634 034,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 16 948 370,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala