Skip to content

ENERGY PLUS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-14 13:58:04
JSON

Tax Registration Number: K91928002U
Administrators: Domenico Vercelloti
Scope: Ndërtimi mbi lumin Luma në rrethin e Kukësit të hidrocentralit "Pobreg" operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike të përfituar.
Other Trade Names: ENERGY PLUS
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 25/07/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 1 740 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: DUFERCO POBREG, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 16/03/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11518006H, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Sami Frasheri", Pallati Perxholla nr.1, Shkalla 1, Kati 2, me administrator Simone Rabaioli dhe ortak te vetem Duferco Energia SPA (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.04.2022)

Te dhenat ne Regjistrin e Pronarit Perfitues jane te dates 08.03.2021. Ndryshimet e fundit ne ortakeri nuk jane perditesuar ne Ekstraktin e Regjistrit te Pronareve Perfitues.

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues te shoqerise meme DUFERCO POBREG, date 29.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 27.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

BRUNO BOLFO, shtetas italian, i datelindjes 1941, pronar perfitues per 50.04% te pronesise pasi eshte pronar ne shoqerine aksionare DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING (B49308) – zoteruese 100% e shoqerise aksionare DUFERCO ITALIA HOLDING SPA (06081270636) – shoqeri meme me 99.99% te kapitalit per DUFERCO ENERGIA SPA (03544070174). Data e percaktimit si pronar perfitues: 25.10.1994.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
MC - License ne aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike
LM - License per Prodhimin e Energjise Elektrike
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Me date 27.05.2021, me ane te Kërkesës Nr.4673 Prot, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror, “Kërkesë për vendosjen e masës së barrës siguruese mbi tatimpaguesin “ENERGY PLUS ” me Nipt K91928002U.

II. Me date 27.05.2021, me ane te Kërkesës Nr.4673 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ENERGY PLUS” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K91928002U, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

Me date 29.07.2021, me ane te shkreses Nr.8368 Prot, për Lirimin nga Barra Siguruese mbi titujt e pronesise, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua te lirohen barrat mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit te “KORAVI” pajisur me NUIS (NIPT)- J99503301A, pasi subjekti ka paguar te gjitha detyrimet sipas regjistrimeve tona.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga "Myrtezim Kellici", Pallati AL-FAM shk. 1, AP. 5, Njesia Bashkiake nr. 2

Address:
Kukës, Shtiqen, Uzina e Bakrit, Rexhepaj, komuna Shtiqen, Kukës

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 193 704 216,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 203 533 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 176 140 553,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 213 948 012,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 207 314 702,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 120 400 565,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 102 998 134,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 68 231 155,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 20 086 543,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 887 444,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -4 597 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 586 098,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 373 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:327 656 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:326 533 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:295 411 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:309 994 077,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:393 539 788,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:265 823 813,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:332 710 741,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:278 460 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 266 109 365,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 141 652 328,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 42 280 023,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 44 605 444,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 5 801 199,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani