Skip to content

SGS Automotive Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-03 12:07:50
JSON

Tax Registration Number: K92110020V
Administrators: GEORGIOS ANASTOPOULOS
Scope: Ofrimi i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio të tyre, përmbushja e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratën e Konçesionit "Për Shërbimin e Kontrollit Teknik të Detyrueshëm të Mjeteve Rrugore me Motor dhe Rimorkiove" të nënshkruar me date 03 Shtator 2009 ("Kontrata e Konçensionit") ndërmjet SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S. A. dhe MINISTRISE së punëve PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONEVE, e cila vepron në cilësinë e Autoritetit Kontraktues.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Zvicer
Initial Capital: 190 000 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: SGS Société Générale de Surveillance SA (Ish SGS Group Management Ltd), nje shoqeri anonime e regjistruar ne 22.07.1998, e organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-100.963.407, me kapital 100.000 CHF (franga zviceriane), me adrese ne place des Alpes 1, 1201 Gjeneve, Zvicer, me administratore Kwok Wang, Daniel Dominik Marc dhe Merkt Olivier. (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 02.03.2022)

SGS Société Générale de Surveillance SA eshte ne varesi te SGS SA, Zvicer ( Shoqeri te Kontrolluara nga SGS SA per 2021 )

SGS SA (Ish SGS Ltd), shoqeria kontrolluese, e regjistruar ne 06.10.1919, e organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-105.923.438, me adrese ne Place des Alpes 1, 1201 Gjeneve, Zvicer (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 02.03.2022). Sipas raportit vjetor te shoqerise SGS SA per 2021 , aksioner kryesore deri ne dhjetor te 2021 eshte: Groupe Bruxelles Lambert (duke vepruar nepermjet Serena Sarl dhe URDAC) me 19.11% te kapitalit.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 04.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqësore private ARB Shpk ka lëshuar një urdhër Nr. 31660 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë SGS Automotive Albania Shpk dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar, deri në shlyerjen e detyrimit të gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.

II. Më datë 26.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqëore private ARB ka lëshuar urdhërin Nr. 7/560 Prot, Dosja Nr. 560, për heqjen e masës se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “SGS Automotive Albania” shpk, të njoftuar me shkresën Nr. 3/560 Prot, date 04.12.2018, pasi shoqëria ka shlyer detyrimin e gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa Nr.146, Kati 8

Website:
https://www.automotivealbania.sgs.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Urdher per venien e sekuestros (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2011)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 315 738 877,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 293 587 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 252 253 787,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 211 556 085,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 195 837 954,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 177 803 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 127 107 289,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 101 733 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 38 766 131,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 15 906 017,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -18 938 878,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -27 057 195,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:993 866 532,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:970 401 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:944 982 770,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:898 503 546,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:864 406 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:804 927 643,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 740 099 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 634 514 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 539 886 302,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 514 936 042,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 330 865 567,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 50 494 584,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala