Skip to content

SGS Automotive Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-12-01 13:13:43
JSON

Tax Registration Number: K92110020V
Administrators: Alexandros Michail
Scope: Ofrimi i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio të tyre, përmbushja e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratën e Konçesionit "Për Shërbimin e Kontrollit Teknik të Detyrueshëm të Mjeteve Rrugore me Motor dhe Rimorkiove" të nënshkruar me date 03 Shtator 2009 ("Kontrata e Konçensionit") ndërmjet SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S. A. dhe MINISTRISE së punëve PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONEVE, e cila vepron në cilësinë e Autoritetit Kontraktues.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10.09.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Zvicer
Initial Capital: 190 000 100,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 04.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqëore private ARB Shpk ka lëshuar një urdhër Nr. 31660 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë SGS Automotive Albania Shpk dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar, deri në shlyerjen e detyrimit të gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.

II. Më datë 26.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqëore private ARB ka lëshuar urdhërin Nr. 7/560 Prot, Dosja Nr. 560, për heqjen e masës se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “SGS Automotive Albania” shpk, të njoftuar me shkresën Nr. 3/560 Prot, date 04.12.2018, pasi shoqëria ka shlyer detyrimin e gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Irfan Tomini, Pallati G & P, Kati I-rë

Address:
1) Fier, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Fier
2) Korçë, Lagjja nr.1, Bulevardi Rilindasit, Godina nr.88
3) Tiranë, Vorë, Rruga Vorë-Fushë Krujë, Km 5, Fushë Prezë
4) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Godina nr.86, Qendra e Kontrollit Teknik të Automjeteve
5) Elbasan, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Elbasan
6) Shkodër, Qëndra e Kontrollit Teknik te mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Lagjja Partizani Lezhë, Laç, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Fshati Gjorm, Kurbin
7) Vlorë, Sarandë, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Vrionë, Sarandë
8) Dibër, Peshkopi, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Lagjja V. Dibër, Gjirokastër, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Zona e Parkut
9) Durrës, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Shkozet, Durrës Fier, Lushnje, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Lagjja G. Muca
10) Kukës, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Zona Industriale Vlorë, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove
11) Berat, Ura Vajgurore, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Ura Vajgurore, Lagjja 4 Shtatori

Website:
https://www.automotivealbania.sgs.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Urdher per venien e sekuestros (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2011)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 293 587 673,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 252 253 787,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 211 556 085,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 195 837 954,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 177 803 459,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 127 107 289,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 101 733 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 38 766 131,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 15 906 017,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -18 938 878,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -27 057 195,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:970 401 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:944 982 770,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:898 503 546,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:864 406 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:804 927 643,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 740 099 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 634 514 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 539 886 302,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 514 936 042,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 330 865 567,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 50 494 584,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala