Skip to content

HEC GOMSIQE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-29 13:47:53
JSON

Tax Registration Number: K92213011R
Administrators: Rreoland Jegeni
Scope: Zbatimi i Kontratës së Konçesionit Nr. 2851 Rep, Nr. 380 Kol date 10. 09. 2009 të noteres Fatime Meta me Autoritetin Kontraktues. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2", "Gomsiqe 3" , "Gomsiqe 3' "dhe "Gomsiqe 4" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike
Other Trade Names: HEC GOMSIQE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/10/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 3 472 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. ROEN Company, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K41914802Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit “Observator”, kati XII, me administrator dhe ortak te vetem Rreoland Jegeni (Sipas të dhënave të QKB deri ne datën 28.04.2022)

II. SIGERS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91802011A, me adresë në Tiranë, Mustafa Lleshi, Vila Nr. 1, me administrator Muharrem Plloçi. Ortaket e shoqerise jane: Muharrem Plloçi (70%), Ikbale Kurti (15%), Klerton Kurti (15%) (Sipas të dhënave të QKB deri ne datën 28.04.2022)

III. ARCHIMED INTERNATIONAL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.10.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J71931003R, me adresë në Tiranë, Rruga Urani Pano, Ndërtesa Nr. 5, Hyrja 8/1, Ap. 19, me administrator dhe ortak te vetem Ardian Asllani (Sipas të dhënave të QKB deri ne datën 28.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 29.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Rreoland Jegeni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 51% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ROEN Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Muharrem Plloçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 70% te kapitalit te SIGERS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 02.12.1994.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: Më datë 06.09.2018, asambleja e ortakëve ka vendosur:

A. Shqyrtimin e vendimit për ndërprerjen e njëanshme të koncesionit nga Ministria e Infrastrukturës dhe Ekonomisë për shoqërinë “HEC GOMSIQE” shpk, dhe miratimin për tu drejtuar Gjykatës për vendimarrje të njëanshme.

B. Miratimin e pezullimit të shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “aktiv” në “pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit Observator, Pranë Selvisë, Kati XII

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -2 379 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 787 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 39 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 586 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 267 683,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -25 620,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 760 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 806 320,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016

Worked By : A.Lala