Skip to content

GAMA ENERGY (Ish GAMA ENERGI)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-16 13:25:01
JSON

Tax Registration Number: K92224004U
Administrators: Alked Sina
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lena 1", "Lena 2", "Lena 2-A" tek Autoriteti kontraktues ku përfshihet Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike, me shfrytëzimin e rrjedhës ujore të përrenjve të Lajthizës dhe Mullias.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: GAMA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/10/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. SINA 98, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.10.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K01321001T, me adresë në Tiranë, Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, Njësia Administrative nr.1, Shkoze, Zona Kadastrale nr.3976, Nr.Pasurise 231/85, Volumi 17, Faqe 171, me administrator Shaban Sina. Ortaket e shoqerise jane: Aqif Sina (50%) dhe Shaban Sina (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.04.2022)

II. MERGA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.12.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K26513469M, me adresë në Dibër, Martanesh, Krastë, me administrator Ilir Gaçi. Ortaket e shoqerise jane: Xhaferr Gaçi (47%) dhe Ilir Gaçi (53%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.04.2022, terhequr nga QKB ne daten 29.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Aqif Sina, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te SINA 98. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.03.2013.

Shaban Sina, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te SINA 98. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.03.2013.

Xhaferr Gaçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues pasi zoteron 47% te kapitalit te MERGA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.10.2009.

Ilir Gaçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 53% te kapitalit te MERGA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.10.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 21.08.2015, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 59123 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, subjektin "Gama Energy”shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kraste; Bulqize, Kraste, fshati Lene, prane godines se HEC-ve Lena 1 & Lena 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 765 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 9 175 148,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 341 232,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 701 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -11 137 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -72 110 989,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -14 324 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -3 112 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:58 779 245,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:49 915 593,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:50 956 452,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:65 390 441,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:80 990 445,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:32 735 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:90 154 701,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani