Skip to content

GUSMARI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-24 15:58:12
JSON

Tax Registration Number: K99411501E
Administrators: Siri Sinani
Scope: Ndërtim dhe shfrytëzim të hidrocentraleve "Meshanik" dhe "Guvë", sipas kontratës konçensionare Nr. 2320 Rep dhe Nr. 289 Kol datë 14 Korrik 2009 të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjitikës, rrethi Tepelenë. Shoqëria mund të ushtroje gjithashtu dhe aktivitete të tjera ndihmëse në përputhje me legjislacionin në fuqi për arritjen e objektivave të saj kryesore në lidhje me zbatimin e kontratës Nr. 2320 Rep Nr. 289 Kol datë 14 Korrik 2009.
Other Trade Names: GUSMARI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/08/2009
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Gjirokastër, Kurvelesh, GUSMAR, Fshati Gusmar, Rruga kryesore, Banesa nr.27

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (16.01.2019)
Kontrate dhurimi e pjeseve te kapitalit (2013)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 508 570,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 364 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -258 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -307 145,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 065 478,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 202 901,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 366 477,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -237 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 504 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 422 494,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -469 803,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 27 812 383,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 9 732 090,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014

Worked By : A.Lala