Skip to content

ENERGY FINANCE MANAGEMENT SHQIPËRIA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-25 11:11:11
JSON

Tax Registration Number: L01405028N
Administrators: Nushe Lasku
Scope: Ndërtimi dhe financimi i objekteve civile dhe industriale, veprave energjetike, ndërtimi i hidroçentraleve e termoçentraleve të të gjitha llojeve, ndërtimi i rrugëve, hekurudhave, porteve, aeroporteve, kanalizimeve etj. Punime rikonstruksioni të objekteve civile e industriale. Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre për qëllime financimi dhe rehabilitimin e mjedisit në zonat e ndotura. Vlerësimi tekniko-ekonomik i veprave ndërtimore, projektim e zbatim i veprave industriale, hapje dhe shfrytëzim minierash, ndërtim impiantesh fraksionimi. Prodhimi e përpunimi i materialeve që përdoren në ndërtim. Shitblerje e energjisë së prodhuar nëpërmjet ujit apo burimeve të tjera të rinovueshme. Import, eksport dhe tregti me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit brenda dhe jashtë vendit për llogari të shoqërisë apo të tretëve. Import, eksport, tregti të produkteve ushqimore, industriale etj. Transport kombëtar e ndërkombëtar, etj.
Other Trade Names: ENERGY FINANCE MANAGEMENT SHQIPËRIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/02/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, USA (New York)
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1 000
Child Company: HPP LUSA sh.p.k, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në QKB (NIPT) L01829004H, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë më datë 21.06.2010, me seli në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, me administrator Z. Filip Lala. ENERGY FINANCE MANAGEMENT SHQIPERIA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB, deri më datë 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 29.01.2016, me vendim të asamblesë së përgjithshme, është pezulluar aktiviteti i shoqërisë. Statusi ndryshoi nga: "Aktiv" ne "Pezulluar".
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Brigada 8, Pallati 6, Ap 12.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 31.05.2022
Akti I themelimit (2018)
Kontrate dhurimi kuotash (2013)
Kerkese per pezullimin e aktivitetit (2016)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -4 634 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -7 339 517,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -4 250 679,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani