Skip to content

M.A.K Studio
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-04 08:19:41
JSON

Tax Registration Number: L01422017O
Administrators: Tomor Spahiu
Scope: Studim, Projektim, Mbikeqyrje e Kolaudim Te Punimeve te objekteve inxhinierike te te gjitha fushave pa kufizim, "Studimeve Urbane, Ndertesave Civile-IndustrialeKulturore, Autostradave, Rrugeve, Hekurudhave, Aeroporteve, Urave, Tuneleve, Nenkalimeve, Mbikalimeve, Ujesjellesash, Kanalizimesh, Impiante te Trajtimit te Ujit, Vepra Bonifikimi, Ujitje dhe Kullimi, Objekte Lumore, Grykderdhjet e Lumenjve dhe Detare, Vepra Marrje Uji, Diga, Hidrocentrale, Centrale Elektrik, Stacione Pompimi dhe Trajtimi Uji. Konsulence, Investimin, Sipermarjen sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe/ose private te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat. Punime topografike, rilevime , Studime gjeologjike dhe hidrogjeologjike. Sherbim Ekspertize ne Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe Auditim Mjedisor. Sherbim Ekspertize ne Mbrojtjen Kunder Zjarrit dhe Shpetimin. Sherbime Ekspertize dhe Profesionale lidhur me auditimin energjitik dhe burimet energjetike. Konsulence dhe sherbime tekniko-inxhinierike mbi shendetin dhe sigurine ne pune. Formime profesionale per profesione te ndtyshme. Sherbime konsulence te planeve te pergjithshme vendore dhe planifikimit urban. Konsulenca dhe studime shkencore ne fushen e mjekesise. Studime mbi percaktimin e normave te konsumit te lendes djegese (gazoil. solar, mazut, gaz i lenget etj).
Other Trade Names: M.A.K Studio
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/02/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia bashkiake nr. 5, rruga Irfan Tomini, pallati i shoqerise Cani nr 1, kati i pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.10.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje te pjeseve te kapitalit 15.02.2012
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 92 670,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 980 594,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 522 162,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 313 833,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 822 487,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 058 694,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 529 614,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 269 344,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 395 208,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:6 456 521,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:13 670 065,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:9 916 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 291 673,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 734 661,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:5 809 308,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 4 753 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 247 019,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 777 773,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala