Skip to content

SICPA Security Solutions Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-29 14:54:19
JSON

Tax Registration Number: L02120032R
Administrators: Samir Shqarri
Scope: Krijimin dhe mirëmbajtjen e një qendre prodhimi të përqëndruar në ambientet që do të jepen nga autoriteti kontraktor, siç përcaktohet në marrëveshjen e konçesionit. Dizenjimi, zhvillimi, krijimi, prodhimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja e sistemeve si dhe pajisjeve kompjuterike dhe pajisjet me këto shërbime të nevojshme për zbatimin ne përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Printimi, prodhimi edhe furnizimi (përfshirë personalizimin dhe kodifikimin) e pullave fiskale dhe pajisjeve kompjuterike për autoritetin kontraktor dhe entitete të tjera shtetërorë në përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e veprimtarisë, në përputhje me kushtet dhe termat e marrëveshjes së konçesionit.
-------------
Kategoria: Kontratë mbi Bazë Tarifore
-------------
Other Trade Names: SICPA Security Solutions Albania
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/08/2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Zvicer
Initial Capital: 6 800 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: SICPA SA, nje shoqeri anonime e regjistruar ne 22.07.1927, organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-105.732.246, me kapital 6.115.000 CHF (franga zviceriane), me adrese ne Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, Zvicer, me administratore Philippe Amon, Monique Cohen-Amon, dhe Jean-Marc Vanescote (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 25.02.2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 26.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.02.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:
PHILIPPE AMON, shtetas zvicerian, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 100% te pronesise se SICPA Security Solutions Albania pasi zoteron me 100% shoqerine anonime ARGAMAN HOLDING SA (CHE-112.917.785), shoqeria meme e SICPA SA (zoterues i SICPA Security Solutions Albania). Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.04.2006.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Rruga Gryka e Kacanikut, Autostrada Tiranë - Durrës, km.5, SH2, Tiranë 1051

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (14.01.2019)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Vendim I ortakut te vetem (2018)
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Te dhenat e Sicpa sa sipas Regjistrit Tregtar te Zvicres, date 25.02.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 202 438 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 217 138 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 158 870 244,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 206 745 863,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 151 992 123,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 135 427 942,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 87 619 740,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -28 851 083,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -67 092 171,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -91 337 180,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -72 951 321,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -188 661 704,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 008 600 671,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:989 760 207,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:821 189 152,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:930 168 717,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:859 869 666,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:976 521 353,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:823 518 474,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:879 042 396,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 892 497 677,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 996 017 159,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 860 356 830,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P. Nikolli