Skip to content

AYEN AS ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-16 09:19:11
JSON

Tax Registration Number: L11731504A
Administrators: Fahrettin Amir Arman
Scope: Shoqëria Tregtare "AYEN AS ENERGJI" SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçensionare, me nr.5446 rep, nr. 1944 kol., date 02.05.2011, miratuar me VKM Nr.365, Datë 04.05.2011, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr.62, datë 23.05.2011; ndryshuar me Kontratë Shtesë Konçesioni me Nr. 2 1963 REP dhe Nr. 417 KOL datë 16.05.2013, e miratuar me VKM Nr. 442 datë 22.05.2013 (publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 92 datë 22.05.2013), ndryshuar me Kontratë Shtesë Konçesioni Nr. 217 REP dhe Nr. 68 KOL date 20.01.2017 e miratuar me VKM Nr. 51 datë 25.01.2017 (publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 15 datë 02.02.2017); Shoqëria Tregtare ka objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "Peshqesh", "Ura e Fanit" dhe të "Fangut" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në zbatim të kësaj Kontrate Konçesioni. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Peshqesh", "Ura e Fanit" dhe te "Fangut", tek Autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate konçensioni.
Other Trade Names: Ayen As Energji
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 27/05/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Turqi, Shqiperi
Initial Capital: 11 900 000 000,00
Shares: 119 000
Parent Company / Owner: AS ENERGY shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.04.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K81615504O, me seli ne Durres, Xhafzotaj, Fshati Xhafzotaj, Komuna Xhafzotaj, me administrator Adnan Sukaj. Ortaket e shoqerise jane: Simon Lala (50%) dhe Adnan Sukaj (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.02.2022).

AYEN ENERJI ANONIM SIRKETI ushtron aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikes së Turqisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendim Gjykate të Gjykatës së Ankarasë nr. 79297 datë 16.10.1990 me NIPT nr. 1190045930, e përfaqësuar nga z. Fahretin Amir Arman, lindur në Ankara (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare me ofertë private “AYEN AS ENERGJI” Sha, datë 27.05.2011, të dorëzuar në QKB).
Sipas Pasqyrave Financiare te Ayen Enerji A.S per vitin 2019, shoqeria merret me prodhimin e energjise dhe aktivitete tregtare. Adresa e shoqerise eshte Hulya Sok. No: 37, Gaziosmanpaua, Ankara, Turqi. Aksioneri kryesor i shoqerise eshte AYDINER INSAAT A. S.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Omer Ali Aydiner, Fahrettin Amir Arman, Simon Lala, Adnan Sukaj, Mehmet Aydiner, Turgut Aydiner, Ayse Tuvana Aydiner Kiraç
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X - Leje e integruar mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 26.02.2014, u lidh marrëvesha e pengut mbi aksionet Nr.789 Rep., Nr.180/1 Kol, si garanci për kredinë e lidhur në ndërmjet shoqërisë Ayen As Energji si huamarrëse dhe Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi si huadhënësë. Sipas kësaj marrëveshje të gjithë aksionarët e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI” konkretisht: Fahrettin Amir Arman, AS ENERGY, AYEN ENERGJI ANONIM SIRKETI, Ayel Elektrik Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, në cilësinë e pengdhënësit, kanë vendosur peng të radhës së parë mbi të gjithë aksionet e shoqërisë “AYEN AS ENERGJI”, në favor të shoqërisë “Turkiye Is Bankasi A.S. Baskent Kurumsal Ankara Subesi” në cilësinë e pengmarrësit.

II. Më datë 15.09.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur ndryshimin e marrëveshjes së pengut, Nr. 789 Rep, Nr. 180/1 Kol, datë: 26.02.2014, si garanci e huasë së dhënë në bazë të marrëveshjes.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601

Address:
Lezhë, Rubik, FANG, Njësia Administrative Rubik, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, Shqipëri. Të dhënat kadastrale për adresën në fjalë janë: Zona Kadastrale 1601, Nr. Pasurisë 6/16, Vol/ 3, faqe 174, rrethi Mirditë, fshati Fang.
Lezhë, Rrëshen, Kampi i ndërtimit të HEC-it, ndodhur në Rrëshen, Mirditë.
Lezhë, Rrëshen, Fshati Peshqesh, Hidroçentrali i shoqërisë Ayen As Energji Sha.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (05.01.2019)
Akti I themelimit (2011)
Marreveshje pengu mbi aksionet (2014)
Kontrate shitje aksionesh (2011)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2013)
Ndryshim I marreveshjes se pengut (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 4 093 594 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 458 478 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 814 421 922,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 070 666 549,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 140 918 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 47 408 437,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -31 365 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 28 402 776,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -73 500 503,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -31 764 029,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -31 549 789,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -17 746 807,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:10 505 534 452,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:4 448 594 134,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 230 978 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 321 199 575,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 323 918 437,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:596 830 340,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:416 302 435,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:167 426 237,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 185 157 805,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani