Skip to content

QUKES POWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-05 10:54:21
JSON

Tax Registration Number: L13323202J
Administrators: Hertis Kapidani, Albino Giordano
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me vendodhje në rrjedhën e Lumit Shkumbin tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. çdo aktivitet tjetër të nevojshëm të dobishëm ose funksional për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Other Trade Names: QUKES POWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/09/2011
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri, Itali
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. HERTIS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.10.2000 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22514201G, me adresë në Elbasan, Lagja 28 Nëntori, Pallati 109/1, pranë bankës Intesa San Paolo, me administrator Alba Kapidani dhe ortak te vetem Eduard Kapidani. Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)

II. A&H&V POWER shpk, një shoqëri më përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.06.2012, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L23028203L, me adresë në Elbasan, Lagja Kala, rruga Spiro Gjini, nr. 24, me administrator Hertis Kapidani. Ortaket e shoqerise jane: Hertis Kapidani (22.5%), AV INTERNATIONAL GROUP (55%), CARAGLIO (22.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)
Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues per A&H&V POWER, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise A&H&V POWER eshte:
Piro Bare, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 55% te pronesise se A&H&V POWER pasi zoteron 100% te kapitalit tek AV INTERNATIONAL GROUP (K92223503O)-shoqeria meme e A&H&V POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.06.2012.

III. CARAGLIO srl, një shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar me datë 19.02.1996, në regjistrin e shoqërive Cunco, Itali, me kod fiskal dhe numër të regjistrimit 01876320043, me seli ligjore në ALBA (CN) CORSO ASTI, 18 CAP 12051, Itali, e përfaqësuar nga z. Riccardo Caraglio qytetar italian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë Nr. 1287 Rep. Nr. 293 Kol., datë 22.09.2011, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik Qukes Power nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjia 29 Nëntori, Bulevardi Qemal Stafa, Pallati 109/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (18.01.2019)
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -44 088,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -122 074,00
Worked By : A.Lala