Skip to content

AGRO - KORANI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 13:13:50
JSON

Tax Registration Number: L13329801V
Administrators: Agron Korani; Drejtues Teknik: Maliq Saliko
Scope: Import-eksport,prodhim dhe tregtim fidanesh dhe lule dekorative.Import-eksport te prodhimeve blektorale,bujqesore,pesticideve,plehrave kimike,makineri bujqesore dhe te cdo veprimtarije qe lidhet me fushen e bujqesise dhe blektorise.Magazinimi dhe tregtimi me pakice dhe shumice te fidaneve dhe luleve dekorative.Konsulence ne fushen e mesiperme.Hapje agjenci udhetimesh,doganore,bare,restorante etj. Transport nderkombetar mallrash per vete dhe per te trete. Kultivim ne sera i perimeve, luleve dhe fidaneve te ndryshem. Projektim dhe zbatim i punimeve te rikonstruksionit dhe ndertimit te objekteve civile dhe industriale, rikonstrukison dhe ndertim i infrastruktures inxhinierike rrugore, ujesjelles kanalizime dhe rikualifikime urbane.
Other Trade Names: AGRO - KORANI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/09/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 24 300 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: I. Tirane Helmes Shtodher, Kamionçin "Mercedes Benz", ngjyra e bardhe, me targe AA455RK
II. Tirane Helmes, Ura Draxhit, Kamionçine Mercedes Benz208D, ngjyra Blu, Targa AA 578 BD
III. Tirane Kavaje Mjeti tip IVECO, kamion me targe AA 920 JC
IV. Tirane Kavaje Kamion IVECO FIAT ngjyre i zi, me targe AB938BT
V. Tirane Helmes Shtodher Kamion Mercedes Benz, ngjyre e bardhe, me targe AB 765 EN
VI. Tirane Helmes Shtodher Fshati Shtodher Gjysem Rimorkiotipi SCHWARZMULLER, targa AER799, ngjyre gri
VII. Tirane Kavaje ATV, DAIMLER CHRYSLER, NGJYRE GRI ME TARGE AA 736 ZF
Status: Aktiv
License(s): VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.5.A - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
Changes
Additions: Me date 29.05.2020, u emerua si drejtues teknik i shoqerise Maliq Saliko.

--------------------------------------------------------------------

***Subjekt përfitues nga Programi IPARD [Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (EU) - Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural (BE)], sipas të dhënave nga faqja zyrtare e AZHBR-së (Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural).

Vlera e Investimit të Subjektit: 191,728.42 Euro
Përqindja e Mbështetjes nga Programi: 60%
Vlera e Grantit nga Programi: 120,628.71 Euro

--------------------------------------------------------------------
Address:

Seat:
Tirane Helmes Shtodher Ndertese 1 kateshe, prane ures se Draxhit.

Address:
I. Tirane Helmes Shtodher Kamionçin "Sprinter", ngjyra e bardhe, targa AA 644 LB, zona kadastrale 3427, pasuria nr.25/6.
II. Tirane Helmes Shtodher Kam ion AB 183HP, Mercedes Benz 906/Sprinter 518CDI, Ndertese 1 kateshe, prane ures Draxhit
III. Tirane Helmes Shtodher Fshati Shtodher, Pasuria Nr. 25/6, Vol. 6, Faqe 194, Zona Kadastrale Nr. 3427, Godina Nr. 2, Kamion Mercedes Benz, Targa AA 795 KB, Ngjyra portokalli.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.08.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 17.06.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 12.08.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.10.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Të dhënat e Investimit, Financimet Nga IPARD - Aksesuar nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural AZHBR datë 17.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 529 921,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 21 471 220,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 657 873,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 883 848,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 518 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 9 368 178,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 900 302,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 302 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 532 420,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 540 634,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:173 265 163,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:147 096 872,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:110 280 444,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:109 419 179,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:76 006 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:60 749 390,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:40 606 414,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 23 248 564,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 20 433 476,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 14 338 069,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala / P. Nikolli