Skip to content

KOXHERRI ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-12 12:33:50
JSON

Tax Registration Number: L17231401M
Administrators: Eljon Koxherri
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Koxherraj", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë Konçesioni.
Other Trade Names: KOXHERRI ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/10/2011
District: Bulqize
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: VILI-2007 SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.09.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K77117401N, me adresë në Bulqize, Martanesh, Fshati Melcu, Godina e HEC "Koxherraj" Martanesh, Bulqize, me administrator Eljon Koxherri. Ortak te shoqerise jane Eduard Deliu (20%); Eljon Koxherri (15%); Agim Biçaku (32%); Ermal Kenga (18%) dhe Jaho Zguri (15%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022 )

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.05.2021, terhequr nga QKB date 12.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit KOXHERRI ENERGJI zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Agim Biçaku , shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme VILI-2007 SH.P.K. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 22.04.2021.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Changes
Address:

Seat:
Bulqize, Martanesh, Krastë, Komuna Martanesh, Bashkia Bulqizë, Dibër

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 557 833,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 890 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 9 219 537,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -305 026,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -3 939 763,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -5 164 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 573 708,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -40 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:11 964 207,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:9 621 067,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:15 606 702,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 318 701,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:6 690 592,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja