Skip to content

PRELL ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 13:54:58
JSON

Tax Registration Number: L17610901S
Administrators: Bardhyl Muceku, Fabio Scuero
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Prelle"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar dhe transferimin në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues, në zbatim të kontratës së Konçesionit në formën "BOT" (ndërtim-operim-transferim) për ndërtimin e centralit hidroelektrik "Prelle" n. 2350 Rep. n. 1351 Kol. date 04. 08. 2008 aprovuar me VKM n. 1159, date 13. 08. 2008, ndryshuar nga amendamenti n. 7891 Rep. n. 2466 Kol. datë 01. 07. 2013 aprovuar me VKM n. 559, datë 03. 07. 2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: PRELL ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/02/2011
District: Mat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 205 000 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ENDI - E është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 03.04.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K78509901R, me adresë në Mat, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy Nr.1, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administratorë Sokol Muceku dhe Francesca Maria Bona, Ortaket e shoqerise jane Sokol Muceku (5%); Bardhyl Muceku (5%) dhe IDROP (90%) Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022 .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.01.2022, terhequr nga QKB date 13.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit ENDI - E zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S). Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

PAOLO SCOTTA, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

CLELIA SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

ELIGIO SCOTTA , shtetas italiane, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te kapitalit te IDROP (L42424010U), IDROP zoteruese e 90% te kapitalit te ENDI - E (L17610901S) . Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2015.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor hidroenergji Baseni Mat -
Changes
Address:

Seat:
Mat, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy Nr.1, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Address:
Dibër, Rukaj, Komuna Rukaj, Qarku Dibër, pranë hidrocentralit Prell

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 114 681 828,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 119 086 753,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 18 126 734,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 47 925 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 170 396 218,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -137 276 819,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 12 729 003,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 25 365 508,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:300 597 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:320 758 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:220 170 717,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:252 511 062,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:381 882 139,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:153 873 038,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 141 652 738,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 114 875 170,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani