Skip to content

Clean Energy Al
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-12 10:42:09
JSON

Tax Registration Number: L21505008E
Administrators: Kelmend Hodaj
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Në pellgun ujëmbledhës të zallit të Bulqizës/Vajkal-Rrethi Bulqizë" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet: Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: Clean Energy Al
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06/01/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: AGI KONS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21622001M, me adresë në Tiranë, Farkë, Kodra e Diellit 2, Kompleks Hotelerie me struktura 2.3 dhe 5 kate, me dy kate nen toke, Nr. pasurie 51/256, me administrator Alban Çinari dhe ortak te vetem Gentjan Sula. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Selitë, Kodra e Diellit II, Godinë e kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159, Farkë Selitë, Tiranë.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -7 710,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -79 389,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -83 780,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 170 311,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -709 515,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:700 297,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 700 297,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015

Worked By : A.Lala