Skip to content

Clean Energy Al
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-11 08:09:37
JSON

Tax Registration Number: L21505008E
Administrators: Kelmend Hodaj
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Në pellgun ujëmbledhës të zallit të Bulqizës/Vajkal-Rrethi Bulqizë" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet: Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: Clean Energy Al
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06.01.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Selitë, Kodra e Diellit II, Godinë e kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159, Farkë Selitë, Tiranë.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -7 710,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -79 389,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -83 780,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 170 311,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -709 515,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:700 297,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 700 297,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015

Worked By : A.Lala