Skip to content

Emanuelle Adriatic Energy Limited
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-12 10:59:32
JSON

Tax Registration Number: L22024003A
Administrators: Loucas Haviaras
Scope: Çdo veprim që kryhet sipas MNP në territorin e Republikës së Shqipërisë, përfshirë por pa u kufizuar në kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin, përfshirë këtu përpunimin e naftës ( përfshirë naftën dhe gazin ) transportin dhe përpunimin si edhe të gjithë planifikimin, dizenjimin, administrimin, punët inxhinierike, ndërtimin dhe veprimet e mirëmbajtjes si edhe çdo aktivitet tjetër që parashikohet sipas dispozitave të MNP.
Other Trade Names: Emanuelle Adriatic Energy Limited
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 24/08/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Qipro
Initial Capital: 243 820,00
Foreign Parent Company: Emanuelle Adriatic Energy Limited, një shoqëri e regjistruar më datë 15.06.2011, qe funskionon sipas legjislacionit në Qipro me numër regjistrimi 288813, me përfaqësues ligjor personin juridik MPH LAW MANAGEMENT LIMITED, me adrese ne Konstantinos Skokou, 1, CAPITAL CHAMBERS, Floor 5, Saint Anthony 1061, Nicosia, Qipro (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Qipros deri me date 12.03.2022)

Subjekti Juridik Emanuelle Adriatic Energy Limited nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 2000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin kati II-të.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -767 516,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -595 736,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -346 947,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -651 308,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -670 634,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -735 336,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -774 367,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -863 766,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -284 079,00
Worked By : A.Lala