Skip to content

REKA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-16 07:31:24
JSON

Tax Registration Number: L27705201B
Administrators: Arjan Xhihani
Scope: Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve: "Zaje”&”Turaj” & "Xhaferaj" & "Kollovoz" & "Novosej"&, ”Mështëken”. në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit dt. 07. 02. 2012, regjistruar me Nr. 105 rep dhe Nr 24 kol. Me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës.
Other Trade Names: REKA ENERGY
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14.02.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Itali
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: MAR ENERGY është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31804006Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Arjan Xhihani, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022,

REKA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.12.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K17529209Q, me adresë në Kukës, Rruga e Xhamisë, (ndërtesë dy katëshe Nr. 30), Kodi Postar 8516, me administratore Rexhep Miftaraj dhe Entela Myftari me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022,

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.05.2022, terhequr nga QKB date 13.05.2022, Pronare perfitues te subjektit REKA ENERGY, zoterues te 25% te kapitalit e me tepër janë :

Arjan Xhihani, shtetas shqiptar, lindur me 1965 pronar perfitues per 37.4% te kapitalit, pasi zoteron aksione ne shoqerine meme MAR ENERGY .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.08.2015.

Marisa Montina, shtetase italiane, lindur me 1960 pronare perfitues per 36.26% te kapitalit, pasi zoteron aksione ne shoqerine meme MAR ENERGY .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.08.2015.

Rexhep Miftaraj, shtetas shqiptar, lindur me 1935 pronar perfitues per 26% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme REKA.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 14.02.2012.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Ndërtesa Kasmi Nr. 3, përballë Parlamentit, Kati i tretë, Nr. 12

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -3 210 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -2 880 740,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 245 626,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 245 626,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -308 088,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -308 088,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -282 080,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -280 080,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -233 400,00
Worked By : A.Lala