Skip to content

VOKOPOLA ENERGJI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:02:27
JSON

Tax Registration Number: L31407010B
Administrators: Caush Qato
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Vokopola 1 & Vokopola 2 & Vokopola 3 tek autoritet kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin për ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të Konçesionit të përcaktuar në kontratën e Konçesionit nr. 7 rep, nr 3, kol date 10. 01. 2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: VOKOPOLA ENERGJI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22.01.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: GERI - 01 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.10.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K49312439L, me adresë në Berat, Otllak Moravë, Fshati Moravë, godinë një katëshe, pranë ish-Repartit Ushatrak, me administrator Caush Qato, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022

BRIANZA DENT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.01.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K93714203O, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Lagjja Kastrioti, Rruga Krujës, Ndërtesë private Nr. 2/534, me administrator Luan Mavriqi, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.05.2022

Subjekti Juridik “VOKOPOLA ENERGJI "nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Pallati Hodaj, Apartamenti 9, përballë ish Kinema 17 Nëntori.

Address:
Berat, Polican, Përroi i Komarit, pranë Fshatit Panarit, Bashkia Poliçan, Zona Kadastrale 2872, Pasuria 296.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -3 919 067,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 019 243,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -2 148 096,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:-33 933 117,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani