Skip to content

SEKA HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-01 14:18:37
JSON

Tax Registration Number: L32116020A
Administrators: Sokol Muceku, Fabio Scuero
Scope: Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirmbajtjen e centralit hidrolektrik "Seke"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjise elektrike te prodhuar, dhe transferimin ne perfundim te kontrates tek Autoriteti Kontraktues, ne zbatim te Kontrates se koncesionit ne formen "BOT" (ndertim - operim - transferim) per ndertimin e centralit hidroelektrik "Seke" n. 7030 Rep. n. 2134 Kol. date 12.06.2013 dhe kontrates shtese nr. 2247 Rep n. 1095 Kol date 18.08.2017
Other Trade Names: SEKA HYDROPOWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 11/07/2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 305 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: HYDRO-PROJECT shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2008 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi NIPT K81323009J, me adresë në Dibër, Rukaj, Bruc, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruc, Burrel, Bashkia Mat, me administratore Bardhyl Muceku dhe Francesca Maria Bona. Ortaket e shoqerise jane: Bardhyl Muceku (10%) dhe IDROP (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.01.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

PAOLO SCOTTA, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

CLELIA SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

ELIGIO SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1946, pronar perfitues per 50% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Legal Cases: Me date 09.12.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 2705 Rep., Nr. 982 Kol, ndërmjet shoqërisë “SEKA HYDROPOWER” shpk (barrëdhënës) dhe Intesa San Paolo Bank Albania (barrëmarrës), si garanci per kontraten e kredise bankare me nr. 2686 rep, nr. 975 kol, date 07.12.2020, me shume principali 10.000.000 (dhjete milion) euro.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Address:
Lezhe, MIRDITE, Selite, Rruga Zalli Hotaj, HEC Zais

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -11 740,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:70 802 577,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 321 866,00
Worked By : A.Lala