Skip to content

HEC VERNIK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-16 12:50:36
JSON

Tax Registration Number: L32118018V
Administrators: Liljana Delia
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "Vernik 1" & "Vernik 2", & "Vernik 3", & "Vernik 4", me vendndodhje në përroin e Qukut, dhe transferimin e tyre nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC VERNIK
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ERPA INVEST është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administratore Nertila Jetishi. Ortak te shoqerise jane Giancarlo Fiorani me 2,58% te kapitalit; Lojola Marku me 51,36% te kapitalit; MECAMIDI ITALIA me 1,46% te kapitalit; Pariel Invest me 33,61% te kapitalit dhe Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.08.2021, terhequr nga QKB date 17.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Paulin Rranzi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 33.61% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ERPA INVEST. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.08.2016. (Te dhenat e regjistrit te pronarit perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit.)

Lojola Marku , shtetase shqiptare, i datelindjes 1996, pronare perfituese per 51.36% te kapitalit, pasi zoteron 51.36% te kapitalit te shoqerise meme ERPA INVEST. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 22.07.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Abdyl Frashëri'', EGT Tower, Kati 5, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -544 684,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -670 341,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 877 333,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -652 669,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -210 109,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -522 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -763 861,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -240 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -391 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -138 272,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani