Skip to content

DAAB ENERGY GROUP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:11:27
JSON

Tax Registration Number: L32127008N
Administrators: Fatmir Isufaj
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentrali "Dobrenj-Tomorrice" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, kjo në zbatim të kontratës së Konçesionit, Kontrata e formës BOT ( Ndërtimi, operimi dhe transferimi) për ndërtimin e Hidrocentralit "Dobrenj-Tomorricë" me Nr. 10326 Rep, Nr. 3320 Kol, datë 06. 09. 2013 në të cilin përfshihet projektimi, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues sipas kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: DAAB ENERGY GROUP
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 315 600 000,00
Shares: 4
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: I. Më datë 09.02.2015, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua përkohësisht aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 06.07.2015, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua rifillimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Pezulluar” në “Aktiv”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Administrative Nr.6 , Rr "Bedri Karapici", Zona Kadastrale 8240, Ndertese 1-kateshe me Nr.Pasurie 4/701.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 999 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 30 620 818,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 887 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -913 516,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -9 947 722,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 281 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 837 279,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -220 244,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -482 978,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -114 567,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:26 410 794,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:35 189 091,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:29 119 454,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:38 163 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:192 808 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:126 521 625,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:39 910 400,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani