Skip to content

F&F
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-21 10:41:19
JSON

Tax Registration Number: L33305402C
Administrators: Llazi Spahiu
Scope: Ndërtimin-Operim-Transferim i hidrocentralit "NISHAN" në lumin e Voskopojës, si dhe prodhim-tregtimin e energjisë elektrike në mbështetje të Kontratës Konçensionare BOT Nr. 9298 Rep, Nr.2957 Kol, datë 30 Korrik 2013, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe Konçensionarit dhe Kontratës Shtesë të konçensionit Nr. 881 Rep, Nr. 294 Kol, datë 27 Shtator 2017 për disa ndryshime në kontratën e konçensionit të formës BOT ( Ndërtimin-Operim-Transferim ) për ndërtimin e hidrocentralit "NISHAN".
Other Trade Names: F&F
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28/08/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: FAVINA SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64104078V, me adresë në Korçë, Lagjia 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi FAVINA, Godina 5, me administrator Viktor Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: Adnan Qylafi (50%) dhe Viktor Qylafi (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 18.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Adnan Qylafi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te FAVINA SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.10.2017.

Viktor Qylafi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te FAVINA SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.10.2017
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Lagjja 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi FAVINA, Godina 5.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -3 941 645,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani