Skip to content

Hidrocentrali QARR & KALTANJ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 08:55:46
JSON

Tax Registration Number: L37902001E
Administrators: Llazi Spahiu
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit “QARR“ e “KALTANJ ”, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, sipas kontratës konçensionare BOT me Nr. 626 Rep. Nr. 163 Kol. datë 24/07/2013 e lidhur midis METE (Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës) dhe shoqërisë FAVINA sh.p.k.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: Hidrocentrali QARR & KALTANJ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/04/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 200 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: FAVINA SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64104078V, me adresë në Korçë, Lagjia 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi FAVINA, Godina 5, me administrator Viktor Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: Adnan Qylafi (50%) dhe Viktor Qylafi (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 18.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Adnan Qylafi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te FAVINA SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 02.05.2013.

Viktor Qylafi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te FAVINA SHPK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 02.05.2013
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Çlirim, Në qendër të Fshatit Çlirim

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 10 612 287,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 4 201 440,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 18 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 468 628,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 483 440,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -5 589 729,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 103 475,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 227 282,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -7 098 761,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:34 819 649,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:38 037 241,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:28 559 011,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:37 577 198,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:54 778 148,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 764 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:31 901 899,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:40 422 642,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 28 461 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 426 878,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani