Skip to content

VALBONA ENERGY ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 06:46:53
JSON

Tax Registration Number: L38513301V
Administrators: Lorin Ymeri
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi lumin Valbona, rrethi Tropojë, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, trasmetimi, shpërndarja, shitja dhe eksportimi i energjisë elektrike, në zbatim të Kontratës Konçensionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: VAEA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/11/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: VALBONA PROJECT COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.09.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L08322301L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, Ndërtesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati 14, me administrator Vera Feri. Ortaket e shoqerise jane: 4A - AL (99%) dhe RSW (1%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Hasnie Kasneci, shtetase shqiptare, e datelindjes 1956, pronar perfitues per 99% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te 4A - AL-zoteruese e 99% te kapitalit te VALBONA PROJECT COMPANY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2020.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali i II-të, Ndërtesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati 14-të.

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.04.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -593 531,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -10 741,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -360 797,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani