Skip to content

EDIANI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:27:26
JSON

Tax Registration Number: L39523001J
Administrators: Llesh Boçi
Scope: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, mirëmbajtje e Hidrocentralit SHENGJON me vendndodhje në Fan MIRDITE dhe transferimin e tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues. ¦ Shoqëria mund të kryeje gjithashtu çdo aktivitet tjetër që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon atë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: EDIANI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 20/09/2013
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 603 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: EDI-ENERGJI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.02.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L28828001R, me adresë në Lezhë, Rrëshen, Parafabrikati i fundit, Pallati 8/50, Hyrja Nr. 1, kati 5, me administrator dhe ortak te vetem Llesh Boçi.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.07.2021, terhequr nga QKB date 26.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit EDIANI zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Llesh Boçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme EDI-ENERGJI. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 23.09.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Rrëshen, Pallati 8/150, Mirditë

Address:
Lezhë, Fan, Shëngjin, Sipërfaqe toke me nr. Pasurie 639, zona kadastrale 3345, në përroin "Kenell"

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 10 083 758,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 075 299,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 8 250 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 890 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -342 246,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 488,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -91 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:17 309 132,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:19 843 670,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:13 860 887,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 967 412,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 731,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 423 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 435 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:17 822 748,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 355 498,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani