Skip to content

HP VENDRESH ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-21 14:17:49
JSON

Tax Registration Number: L39604402S
Administrators: Joni Dyrmishi
Scope: Ndërtimin, Operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Vendesh" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike sipas kontratës së Konçesionit e formës BOT (Ndërtimi, operimi, transferimi) me nr. 10282 Rep. , dhe nr. 3306 Kol.
Other Trade Names: HP VENDRESH ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 30/09/2013
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. JDS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L38912401L, me adresë në Berat, Çorovodë, Skrapar, lagja Çlirimi, banesë private, përballë Tregut, me administrator Misir Dyrmishi. Ortaket e shoqerise jane Bardhyl Hysenbelliu me 60% te kapitalit dhe Misir Dyrmishi me 40% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

II. 2RC ( ish "2R - CONSTRUCTION" ) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.05.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82303007K, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pashko Vasa, Pallati Nr.8, me administrator dhe ortak te vetem Bardhyl Hysenbelliu.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 06.07.2021, terhequr nga QKB date 26.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HP VENDRESH ENERGY zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Bardhyl Hysenbelliu , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 60% te kapitalit, pasi zoteron 60% te kapitalit te shoqerise meme JDS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.12.2014.

Misir Dyrmishi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues per 40% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme JDS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.12.2014.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Prodhim hidroenergjie "Hec Vendreshe" -
Legal Cases: I. Më datë 30.05.2019, me anë të Kërkesës Nr.1411/5 Prot. “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Berat, u kërkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “HP VENDRESH ENERGY” sh.p.k, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 28.08.2019, me ane te Urdhrit Nr. 1411/9 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Berat, u urdherua zhbllokimi i mases se sigurimit te detyrimit tatimor te tatimpaguesit “HP VENDRESH ENERGY”me nipt 5 L39604402S.
Changes
Address:

Seat:
Berat, Çorovodë, Komuna Qendër, Buzuq

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -796 039,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 810 523,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -537 515,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -13 856 680,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -122 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:3 137 060,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:5 151 037,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 524 460,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:499 829,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani