Skip to content

SKATINË - HEC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-09-29 10:37:40
JSON

Tax Registration Number: L39809601H
Administrators: Rita Istrefi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Skatinë", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit (shih Kontratën e Formës "BOT", të lidhur midis Konçesionarit "INFO METAL PLAST - AL SHPK dhe Autoritetit Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, noterizuar me Nr. 10431 Rep. Nr. 3365 Kol datë 09. 09. 2013 nga noteri i dhomës së Noterëve Tiranë Julian Zhelegu).
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05.12.2013
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 500 000,00
Shares: 500
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Bytyc, KAM-FSHAT, Poshtë Fshatit Kam, pranë Urës së Skatinës

Address:
Tirane, Rruga e Kavajes, Qendra Gurten, Nr 315, Kodi Postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -6 027 039,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 221 461,00
Worked By : A.Lala