Skip to content

Sferastudio
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 12:33:57
JSON

Tax Registration Number: L42311015P
Administrators: Anila Katundi; Daniel Gjoni
Scope: Projektime dhe studime urbanistike. Projektime e ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. Studime ambjentale dhe vleresim te ndikimit ne mjedis. Projektime interieresh. Projektim peisazhi e sistemimi. Studime e projektime hidrogjeologjike dhe gjeologjike. Projektime rrugesh, urash, porte turistike. Projektime te inxhinjerise elektrike, te inxhinjerise hidro-mekanike. Projektime konstruktive dhe supervizion punimesh. Restaurime. Konsulenca per temat e me siperme. Mbikqyrje punimesh. Kolaudim punimesh.
Other Trade Names: Sferastudio
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/11/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femër; Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Bulevardi "Zhan D'Ark", Pallati Nr.11, Kati Nr.2, Hyrja 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.11.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e performances (2015)
Pasqyra e performances (2016)
Pasqyra e performances (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 18 162 925,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 16 676 132,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 20 110 581,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 139 822,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 261 700,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 12 591 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 5 643 164,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 249 778,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:30 261 440,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:37 506 643,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:34 049 718,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:15 359 921,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:18 196 497,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:25 890 413,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:8 963 176,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 8 774 923,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : L.Kanani/ A.Baja / P. Nikolli