Skip to content

ALMEX GREENWOOD
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-18 11:41:24
JSON

Tax Registration Number: L43324202R
Administrators: Erald Çeku
Scope: Realizimi i konçesionit/partneritetit publik-privat në lidhje me "Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore, Cërrik, Elbasan", si rezultat i proçedurës konkurruese të datës 01.09.2014 me Autoritet Kontraktor - Ministria e Mjedisit.
Other Trade Names: Almex Greenwood
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/09/2014
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: AL-MEXWOOD shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi (NIPT) K36603807B, me seli në Elbasan, Pishaj, Çekin, Fshati Çekin, rruga nacionale Gramsh-Elbasan, ndërtesë private, zona kadastrale nr. 1362, nr. Pasurie 6/76 pranë Uzinës, me administrator Arbër Zaimi. Ortak te vetem Eral Myftaraj. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronaret perfitues te subjektit ALMEX GREENWOOD zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Eral Myftaraj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi eshte zoterues i AL-MEXWOOD. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.09.2014.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Cerrik, Lagjja Fidanishte, Rruga e Lumit, Godinë 1 - katëshe, nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 939 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 194 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 509 928,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 815 575,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 805 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 606 126,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 493 332,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -102 696,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:20 262 723,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:15 557 323,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:19 190 618,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:14 075 225,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:21 409 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:9 089 678,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja